Subsidieregeling Landschap

 • Informatie

  De gemeente Bronckhorst roept inwoners op mee te werken aan de versterking van het landschap. Wie plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan zich aanmelden voor de subsidie. De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap. Daarnaast kunnen projecten ondersteuning krijgen in de vorm van kennis. De gemeente werkt hiervoor samen met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt.

  Waar is subsidie voor mogelijk?

  De Subsidieregeling Landschap maakt subsidie mogelijk voor het aanleggen, herstellen of verbinden van landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld houtwallen, singels, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of poelen. Werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • het aanleggen of herstellen van hoogstamboomgaarden, houtwallen of –singels, struweelhagen, hakhoutbosje, knotbomen, bomenrijen, solitaire bomen, poelen
  • herstel of herinrichten van poelen
  • het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden in het landschap, zoals het plaatsen van een bankje of bruggetje ten behoeve van een wandel- of fietsroute
  • landschapsprojecten van grondeigenaren of kernen en buurtschappen kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van kennis, maar ook bij de uitvoering

  Eigen bijdrage

  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Dan moet u zelf ook per project een financiële eigen bijdrage leveren. Als u de subsidie aanvraagt moet de eigen bijdrage vijftien procent van de materiaal- en uitvoeringskosten zijn. Verder moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden van de provincie.

  Doe mee: versterk het landschap!

  Inwoners of organisaties met ideeën voor versterking van het landschap kunnen zich aanmelden bij ’t Onderholt in Vorden.

  Mail of bel met 't Onderholt (www.onderholt.nl)