Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • Informatie

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

  De aanvraag voor een IOAW-uitkering dient u in, zodra uw inkomen daalt of wegvalt. U meldt zich bij één van de sociale teams van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren: binnenlopen, bellen, chatten, contactformulier invullen.

  Naar de contactmogelijkheden

  Nodig bij aanvraag

  Als u uitgenodigd wordt voor een intakegesprek, neemt u dan de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
  • bewijzen van uw beëindigde WW-uitkering
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

  Als uit het intakegesprek naar voren komt dat werk (voorlopig) geen optie is, dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. In dat geval krijgt u een aanvraagformulier mee met een overzicht van in te leveren bewijsstukken. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of u recht heeft op de uitkering. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen:

  • of u behoort tot de rechthebbenden
  • of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen
  • of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV)
  • of er werk voor u en/of uw partner te vinden is
  • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol.

  De meldingsdatum (uw eerste bezoek aan een sociaal team over de uitkering) is de ingangsdatum van de IOAW-uitkering. In individuele situaties kan hiervan worden afgeweken.

  Op uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een besluit.

 • Goed om te weten

  U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering.
  • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen.
  • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.

  Bent of wordt u tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos? Was of bent u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U hebt wel recht op een IOW-uitkering. Deze vraagt u aan bij het UWV.

  Arbeidsplicht

  Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

  • U staat als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf. Krijgt u een IOAW-uitkering en staat u nog niet ingeschreven dan schrijft de gemeente u in.
  • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
  • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
  • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

  Hoogte uitkering

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De bijstandsuitkering wordt halfjaarlijks (1 januari en 1 juli) aangepast door de Rijksoverheid. Bekijk de actuele uitkeringsbedragen.

  Wijzigingen in uw situatie

  Ontvangt u op dit moment een uitkering en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke woon-, leef- of financiële situatie, dan moet u dit aan ons doorgeven. Hoe dit werkt leest u bij het product 'Bijstand, wijziging doorgeven'. Geef veranderingen altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert en de uitkering wordt stopgezet en teruggevorderd. U kunt ook een boete krijgen.

  Tip

  Er zijn veel regelingen die het u financieel gemakkelijker kunnen maken. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u laten berekenen voor welke regelingen u in aanmerking komt.

 • Bezwaar maken

  Tegen het besluit over uw uitkering (de beschikking) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving