Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Informatie

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  Bronckhorst heeft de uitvoering van de IOAZ overgedragen aan de ROZ Groep (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Een consulent van de ROZ Groep heeft elke eerste dinsdag van de maand spreekuur in het gemeentehuis. Als het gesprek leidt tot een aanvraag, krijgt u de aanvraagformulieren mee, inclusief een checklist voor de benodigde informatie. Nadat u alle benodigde gegevens hebt ingeleverd, volgt een onderzoek.

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact op met ROZ Groep. Ook als u denkt niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, adviseren wij om contact op te nemen met ROZ Groep.

  Naar de website van ROZ

 • Goed om te weten

  U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.
  • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.938 bruto gemiddeld per jaar.
  • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 25.433 bruto per jaar verdienen. De gemeente onderzoekt dit.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

  Hoogte uitkering

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De bijstandsuitkering wordt halfjaarlijks (1 januari en 1 juli) aangepast door de Rijksoverheid. Bekijk de actuele uitkeringsbedragen.

  Wijzigingen in uw situatie

  Ontvangt u op dit moment een uitkering en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke woon-, leef- of financiële situatie, dan moet u dit aan ons doorgeven. Hoe dit werkt leest u bij het product 'Bijstand, wijziging doorgeven'. Geef veranderingen altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert en de uitkering wordt stopgezet en teruggevorderd. U kunt ook een boete krijgen.

 • Bezwaar maken

  Tegen het besluit over uw uitkering (de beschikking) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-geldzaken

 • Wetgeving