Uitleg ruimtelijkeplannen.nl

 • Informatie

  Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u digitale ruimtelijke plannen die in procedure zijn, onherroepelijke plannen (plannen die niet meer in procedure zijn), maar ook de oude analoge ruimtelijke plannen. Bij de digitale plannen kunt u inzoomen op een locatie en alle relevante informatie bekijken. De oude analoge plannen kunt u in pdf-formaat bekijken. In die pdf's moet u dan nog wel zelf de betreffende locatie en informatie opzoeken.

  Meest recente plannen bovenaan

  Als er een lijst met plannen verschijnt staat het meest recente plan altijd bovenaan. Als er meerdere plannen zijn met eenzelfde status (bijvoorbeeld 'onherroepelijk') dan geldt het bovenste plan. Op ruimtelijkeplannen.nl staan naast de gemeentelijke plannen ook de ruimtelijke plannen van provincies en rijk.

  Werking website

  In de bijlage 'uitleg raadplegen website ruimtelijke plannen' staat uitgelegd hoe de website werkt.

 • Bijlage(n)

 • Icon

  fa fa-map