Uitrit of inrit aanleggen

 • Informatie

  Wilt u een in- of uitrit aansluiten vanuit een perceel op de openbare weg, dan hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

  Doe via het Omgevingsloket online een vergunningcheck. U ziet dan direct of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. U kunt uw aanvraag direct online indienen (met uw DigiD of eHerkenning). Bij uw aanvraag heeft u een foto van de bestaande situatie én een schets van de gewenste situatie nodig.

    Vergunningcheck uitrit en aanvraag via Omgevingsloket online

  Beslissing

  Of u een omgevingsvergunning krijgt voor de aanleg van een uitrit hangt af van de volgende zaken:
  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en doelmatig gebruik van de weg
  • de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
  • de bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

  Op basis van hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdontsluitingsweg, dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid.

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Kosten

  Het aanvragen van de vergunning kost € 48,00. De kosten van de aanleg zijn afhankelijk van de locatie.

  • binnen de bebouwde kom:  de in de akkoordbrief vermelde kosten voor het aanbrengen van de uitweg worden in rekening gebracht bij de aanvrager
  • buiten de bebouwde kom: de aanvrager legt de uitweg zelf aan
 • Icon

  fa icon-wegen-en-stoepen

 • Wetgeving