Verhuizing doorgeven

 • Informatie

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Geef uw verhuizing door

  Logo DigiDU kunt uw verhuizing online doorgeven. Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, nemen wij uw aangifte in behandeling. U ontvangt een bevestiging van de verwerking. Bij het doorgeven van uw verhuizing moet ook een kopie huur-/ koopcontract of schriftelijke toestemming hoofdbewoner (+ kopie identiteitsbewijs hoofdbewoner) bijgevoegd worden.

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner. Om aan te tonen dat u deze toestemming hebt, stuurt u het ingevulde pdf-formulier 'Verklaring van inwoning' mee.

  Verhuizing doorgeven (met DigiD)

  Uw verhuizing wordt op of kort na de opgegeven verhuisdatum doorgevoerd. Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging.

  Verhuizen naar Nederland 

  Komt u (op)nieuw in Nederland wonen? Dan is het niet mogelijk om uw verhuizing digitaal door te geven. U moet daarvoor telefonisch een afspraak maken: (0575) 75 02 50. Lees voor meer informatie de pagina 'Verhuizen naar Nederland'.

  Van briefadres naar woonadres

  Een verhuizing van briefadres naar een woonadres kunt u niet digitaal doorgeven. Hiervoor moet u langskomen in het gemeentehuis.

  Afspraak maken

 • Goed om te weten

  Wij hebben een voorkeur voor online ingevulde formulieren, maar u kunt ervoor kiezen het pdf-formulier 'Verhuizing doorgeven' te gebruiken voor uw melding.

  U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Breng hierbij een geldig identiteitsbewijs mee en een kopie huur-/ koopcontract of schriftelijke toestemming hoofdbewoner (+ kopie identiteitsbewijs hoofdbewoner).

  Afspraak maken

  Opnieuw in Nederland komen wonen?

  Dan is het digitaal doorgeven van uw verhuizing niet mogelijk. Lees voor meer informatie de pagina 'Verhuizen naar Nederland'.

  Emigreren naar het buitenland?

  Informatie rondom vertrek naar het buitenland leest u op de pagina 'Emigratie doorgeven'.

  Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door

  Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/ kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Icon

  fa icon-verhuizing

 • Wetgeving