Verhuizing doorgeven

 • Wat het is

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat (of blijft) wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Geef uw verhuizing door

  Logo DigiDU kunt uw verhuizing online doorgeven. Na een correcte aanlevering van de benodigde informatie, nemen wij uw aangifte in behandeling. U ontvangt een bevestiging van de verwerking. Bij het doorgeven van uw verhuizing moet ook een kopie huur-/ koopcontract of schriftelijke toestemming hoofdbewoner (+ kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner) bijgevoegd worden.

  Verhuizing doorgeven (met DigiD)

  Let op! 

  Gaat u bij iemand inwonen? Dan heeft u toestemming nodig van de hoofdbewoner. Om aan te tonen dat u deze toestemming hebt, stuurt u het ingevulde pdf-formulier 'Verklaring van inwoning' mee.

 • Goed om te weten

  Wij hebben een voorkeur voor online ingevulde formulieren, maar u kunt ervoor kiezen het pdf-formulier 'Verhuizing - vestiging in Bronckhorst' te gebruiken voor uw melding.

  U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Breng hierbij een geldig legitimatiebewijs mee en een kopie huur-/ koopcontract of schriftelijke toestemming hoofdbewoner (+ kopie legitimatiebewijs hoofdbewoner).

  Afspraak maken

  Opnieuw in Nederland komen wonen?

  Dan is het digitaal doorgeven van uw verhuizing niet mogelijk. Lees voor meer informatie de pagina 'Inschrijving vanuit het buitenland'.

  Emigreren naar het buitenland?

  Dan bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het eerste adres van verblijf in het nieuwe land vermelden. U kunt uw emigratie melden via het pdf-formulier 'Verhuizing - vertrek naar het buitenland'.

  Wie kan de verhuizing doorgeven?

  U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Icon

  fa icon-verhuizing