Verkeersontheffing aanvragen

 • Informatie

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
  • bouwwerken plaatst,
  • fietstochten of evenementen organiseert.

  U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

  Waar moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

  Gemeentelijke wegen

  Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
  • reden en noodzaak van de ontheffing
  • hoelang u de ontheffing nodig hebt

  De ontheffing wegenverkeerswet is een onderdeel van de aanvraagformulieren op de pagina 'Evenement organiseren, vergunning of melding'. In deze formulieren zijn namelijk ook vragen opgenomen over het verstrekken van alcohol tijdens het evenement, het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen en andere vergunningen aanvragen die bij een evenement nodig kunnen zijn.

  U vraagt voor het evenement één vergunning aan en krijgt van de gemeente ook één vergunning. Alleen indien er een aanvraag van een andere overheidsinstantie nodig is, bijvoorbeeld als u een provinciale weg wilt afsluiten, moet u hiervoor nog een aparte aanvraag in te dienen.

  Ga naar pagina 'Evenement organiseren, vergunning of melding'

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-car

 • Wetgeving