Verkeersontheffing aanvragen

 • Informatie

  Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op (of aan) de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

  • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten,
  • bouwwerken plaatst,
  • fietstochten of evenementen organiseert.

  U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

  Waar moet ik ontheffing aanvragen?

  • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
  • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
  • voor andere openbare wegen: de gemeente
  • voor eisen aan voertuigen: de RDW

  Gemeentelijke wegen

  Heeft u een ontheffing nodig voor bijvoorbeeld het parkeerverbod (Bronkhorst of blauwe zone), een verbod om een weg in te rijden of het verbod van gesloten voor motorvoertuigen dan vult u hiervoor het aanvraagformulier voor een verkeersontheffing in. U heeft daarvoor de gegevens van de auto nodig (merk, type en kenteken).

  Verkeersontheffing aanvragen

  Als een ontheffing nodig is voor het organiseren van een evenement, dan vult u hiervoor het aanvraagformulier voor evenementen in. De ontheffing wegenverkeerswet is een onderdeel van de aanvraagformulieren op de pagina 'Evenement organiseren, vergunning of melding'. In deze formulieren zijn namelijk ook vragen opgenomen over het verstrekken van alcohol tijdens het evenement, het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen en andere vergunningen aanvragen die bij een evenement nodig kunnen zijn. U vraagt voor het evenement één vergunning aan en krijgt van de gemeente ook één vergunning. Alleen indien er een aanvraag van een andere overheidsinstantie nodig is, bijvoorbeeld als u een provinciale weg wilt afsluiten, moet u hiervoor nog een aparte aanvraag indienen bij de provincie Gelderland.

  Ga naar pagina 'Evenement organiseren, vergunning of melding'

  Procedure tijdelijke verkeersmaatregelen

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of:
   • de gemeente nog aanvullende gegevens nodig heeft.
   • de gemeente meer tijd nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag.
   • wat het besluit van de gemeente is.
  • Aan de vergunning worden voorschriften verbonden waaraan de aanvrager zich moet houden.
  • Het besluit wordt door ons gepubliceerd in het huis-aan-huisblad ‘Contact’ en op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunnen belanghebbenden binnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Dit kan online via de pagina 'Bezwaar maken'.

  In een dringend geval kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zo kan, in afwachting van de beslissing op bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit worden voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-car

 • Wetgeving