Verkeersregelaars bij evenementen

 • Informatie

  Als u als verkeersregelaar het verkeer bij een evenement moet regelen moet u hiervoor zijn aangesteld door de gemeente.

  Verkeersregelaars moeten een instructie volgen en daarna een toets afleggen voordat zij aan de slag kunnen. De e-learning tool voor de verkeersinstructie is beschikbaar via de website van SVNL: www.verkeersregelaarsexamen.nl. Zorg ervoor dat u de instructie ruim voordat het evenement plaats vindt volgt.

  De werkwijze voor de e-learning is:

  • voorafgaand aan een evenement moeten evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en opgenomen in de vergunning.
  • de organisatie en de evenementenverkeersregelaars registreren zich vervolgens op de website van de SVNL, waarna de instructie direct kan worden gestart. De e-learning is kosteloos. De aanstelling als evenementenverkeersregelaar is geldig voor maximaal 1 jaar, een evenementenverkeersregelaar kan dus voor meerdere evenementen worden ingezet.
  • de gemeente geeft voordat het evenement een aanstellingsbesluit uit waarop de verkeersregelaars staan die tijdens het evenement wordt ingezet.

  Advies: vraag ruim op tijd de vergunning aan en begin ruim op tijd met de instructie om teleurstellingen te voorkomen.

 • Goed om te weten

  Niet iedereen met een hesje is een verkeersregelaar. En niet iedere verkeersregelaar heeft dezelfde bevoegdheden. Een verkeersregelaar moet in ieder geval de wettelijk goedgekeurde hesjes aan en een opleiding c.q. instructie hebben gevolgd. De zwaarte van die opleiding hangt samen met de categorie waarin de verkeersregelaar is ingedeeld.

  Soorten verkeersregelaars

  De wet kent verschillende categoriën van verkeersregelaars:

  • Transportbegeleider
   De transportbegeleider kom je bijvoorbeeld tegen bij 'exceptionele transporten'. Het zijn beroepsverkeersregelaars, aangesteld door de minister, waaraan de zwaarste eisen worden gesteld. De transportbegeleider is minimaal 24 jaar oud en in het bezit van een chauffeurs- of CVV-B diploma. Hij krijgt zowel een theoretische als een praktische opleiding via een opleidingsinstituut.

  • Verkeersregelaar met verkeersregelende taken voorvloeiend uit zijn/haar beroep
   Hierbij kan men denken aan weginspecteurs van Rijkwaterstaat. Maar ook medewerkers groenvoorziening en medewerkers van wegenbouwbedrijven die specifiek verkeersregelende taken in hun pakket hebben kunnen hiertoe opgeleid worden, net als medewerkers van bedrijven waarvan men verkeersregelaars kan inhuren. Ook personeel van bedrijven die eigen personeel inzetten voor het geven van aanwijzingen aan weggebruikers valt onder deze categorie.

   Bijzonder kenmerk van deze verkeersregelaars is dat men ze overal kan inzetten, in tegenstelling tot evenementenverkeersregelaars. Deze beroepsgerelateerde verkeersregelaar is minimaal 18 jaar en wordt aangesteld door de minister of door de burgemeester van de gemeente waarin hij aan de slag gaat. Ook zij moeten een theoretische en een praktische opleiding bij een opleidingsinstituut volgen.

  • Evenementenregelaar voor bepaalde tijd
   Voor een evenement kan men (naast beroepsverkeersregelaars) gebruik maken van verkeersregelaars die alleen actief zijn bij één specifiek evenement of bij meerdere evenementen en alleen op aangewezen plaatsen. Een evenementenverkeersregelaar is minimaal 16 jaar en moet een (e-learning) instructie volgens alvorens zij aan de slag mogen.

  • Parkeerregelaar of hekwachters
   Naast de officiële verkeersregelaars zien we ook geregeld parkeerregelaars of stewards die bijvoorbeeld het parkeren op het terrein van een bedrijf regelen of hekwachters die de wacht houden bij een wegafzetting. Wanneer deze werkzaamheden zich beperken tot het aanwijzen van vrije parkeerplaatsen op het terrein zelf hoeven dat geen verkeersregelaars te zijn. Maar zodra zij de weg opstappen om het verkeer aanwijzingen te geven mogen dit uitsluitend aangewezen verkeersregelaars zijn.

 • Icon

  fa fa-car

 • Wetgeving