Verkiezingen, een ander machtigen

 • Informatie

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag voor deze Tweede Kamerverkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

  Onderhandse volmacht

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. (De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. De persoonsgegevens; pasfoto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

  Schriftelijke volmacht

  Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente; bent u tijdelijk in het buitenland wanneer de stempas bezorgd wordt of heeft u geen geldig (niet langer dan 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs? Dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

  U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woont/woonde op 1 februari 2021. Als dat Bronckhorst is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

  • U downloadt het formulier Verzoek bij volmacht stemmen (L8 model). Of u haalt dit formulier op bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
  • U en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

  Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

  Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtgever en volmachtnemer i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij de volmachtgever en de (beoogd) gemachtigde elk een eigen formulier invullen.

  Het elektronische verzoek bevat dus 2 ingevulde formulieren:

  De gemachtigde stuurt formulier G2 naar de volmachtgever, die de formulieren G1 en G2 samen elektronisch indient bij de gemeente.

  Let dus goed op dat u bij uw verzoek om bij volmacht te stemmen beide formulieren gelijktijdig verzendt naar de gemeente. Wij kunnen uw verzoek anders niet in behandeling nemen.

  Deze formulieren kunt u:

  Ook een elektronisch verzoek kunt u tot uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur indienen.

  Op afspraak in het gemeentehuis

  Wilt u liever uw machtiging persoonlijk regelen op het gemeentehuis? Dat kan tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. Maak een afspraak en neem uw legitimatiebewijs, stempas en ingevuld machtigingsformulier mee.

  Afspraak maken aanvragen volmacht

 • Icon

  icon-id-kaart

 • Wetgeving