Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Informatie

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

  Wat u moet weten over het aanvragen van een VOG

  Alle informatie rondom de aanvraag van een VOG vindt u op de website van Justis. U vindt daar o.a. ook uitleg over de gratis VOG voor vrijwilligers.

  Naar informatie over de VOG op de website van Justis

  Kosten

  Een verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35.

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Kijk voor meer informatie over een gratis VOG onder 'Goed om te weten'.

  Wat u nodig hebt

  Met het ingevulde aanvraagformulier VOG voor Natuurlijke Personen (NP) en een geldig identiteitsbewijs kunt u de verklaring aanvragen bij de gemeente.

  Machtigen

  U kunt iemand anders machtigen om een VOG aan te vragen. Gebruikt u hiervoor het formulier 'Machtiging voor aanvragen of ophalen uittreksel of verklaring'. Bij het aanvragen van de verklaring heeft de gemachtigde het ingevulde aanvraagformulier VOG voor Natuurlijke Personen (NP) en een geldig identiteitsbewijs van u en de gemachtigde zelf nodig.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

  Afspraak maken

  U kunt voor het aanvragen van de verklaring een afspraak bij ons maken.

  Afspraak maken aanvragen Verklaring omtrent het gedrag

  Digitaal aanvragen

  Uw werkgever kan de aanvraag digitaal voor u klaarzetten via Mijn Justis. Een verklaring omtrent het gedrag kost dan € 33,85. Dit is de enige juiste manier van digitaal aanvragen. Op het internet bieden diverse commerciële partijen de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.

  Hoe lang het duurt

  • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht
  • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg in de brief uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

 • Goed om te weten

  Gratis VOG aanvragen

  U kunt voor een gratis VOG terecht op www.gratisvog.nl/. Bij het aanvragen van een gratis VOG heeft uw organisatie eHerkenning nodig en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken. Op www.gratisvog.nl leest u wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor gratis VOG.

  Een van de voorwaarden is een Preventief beleid vrijwilligersorganisaties. Op gratisvog.nl leggen ze uit wat er in het beleidsplan moet staan. Mocht u hier niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Bronckhorst.

  Waardebonnen VOG niet meer verkrijgbaar

  Wij steunen en waarderen de vrijwillige inzet van onze inwoners en stimuleren hen zich met maatschappelijke initiatieven in te blijven zetten voor de Bronckhorster samenleving. In dat kader konden verenigingen voor hun vrijwilligers waardebonnen aanvragen voor een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Vanaf 1 december 2020 is het aanvragen van waardebonnen niet meer mogelijk. U kunt uw ‘oude’ waardebonnen nog inleveren tot en met 1 april 2021.

 • Icon

  fa icon-vergunning

 • Wetgeving