Verstrekken persoonsgegevens BRP door gemeente

 • Aanvragen met DigiD en afspraak maken tijdelijk niet mogelijk

  Mogelijke hinder bij aanvragen

  Op zaterdag 19 januari tussen 9.00 en 12.30 uur voeren wij werkzaamheden uit aan systemen die onze dienstverlening ondersteunen. Formulieren waarbij u moet inloggen met DigiD werken in deze periode niet. Leest u s.v.p. verder onder het kopje 'Informatie'. Als u DigiD nodig heeft voor de aanvraag, staat dat daar aangegeven. In alle andere gevallen mag u geen problemen ondervinden.

  Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 • Informatie

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Aan wie geeft de gemeente uw gegevens?

  De gemeente is verplicht persoonsgegevens altijd te geven aan:

  • politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

  De gemeente geeft persoonsgegevens soms aan:

  • overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt.
  • verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

  Aan welke instanties de gemeente Bronckhorst gegevens verstrekt kunt u nalezen onder 'Bijlage 1' in de 'Verordening basisregistratie personen van de gemeente Bronckhorst'. Deze verordening vindt u onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

  De gemeente geeft nooit persoonsgegevens door aan:

  • particulieren
  • commerciĆ«le instellingen
 • Lees ook...

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-file-text-o