Vuur stoken

 • Informatie

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht (zoals bijvoorbeeld een paasvuur, vreugdevuur of hout of groenafval verbranden). Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u toestemming (een ontheffing) aan bij de gemeente. U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

  Direct aanvragen

  U kunt de aanvraag voor het verbranden van snoeihout online indienen. We toetsen dan via een aantal vragen of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het verstrekken van de ontheffing. Als u aan de voorwaarden voldoet en akkoord gaat met de voorschriften, ontvangt u direct een e-mail met de ontheffing voor het verbranden van het snoeihout.

  Bij de aanvraag voor een ontheffing heeft u gegevens over de locatie nodig waar het vuur wordt ontstoken.

  Aanvragen ontheffing snoeihout verbranden (reguliere stookontheffing)

  Snoeihout mag worden verbrand in de periode 1 november tot en met 15 maart. Voor het verbranden van snoeihout in deze periode kunt u een aanvraag indienen.

  In de Vergunningchecker (vergunningen.info) kunt u toetsen of u voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken van een ontheffing snoeihout verbranden. Vanuit de Vergunningchecker kunt u direct door naar het indienen van een aanvraag voor de ontheffing.

  Voor het indienden van de aanvraag heeft u een account nodig. Als u een account maakt, ontvangt u een bevestigingsmail met een code. De code in deze mail dient u te kopiëren en te plakken in het registratieformulier om het account te activeren. Vervolgens kunt u een aanvraag starten en indienen.

  Stookontheffing aanvragen via Vergunningchecker

  Aanvragen stookontheffing besmettelijke ziekte

  Stookontheffing voor afval met besmettelijke ziekte aanvragen (met DigiD)

  Aanvragen stookontheffing paasvuur

  Voor paasvuren geldt een iets andere werkwijze. U leest er alles over op de pagina 'Paasvuur organiseren'.

 • Goed om te weten

  Voer groenafval bij voorkeur af naar een biomassa-energiecentrale of composteerinrichting. Voor de verbranding van groenafval krijgt u een ontheffing indien het gaat om:

  • voorkoming van het verwaarlozen van landschappelijke elementen in het buitengebied vanwege hoge afvoer- en verwerkingskosten. De ontheffing wordt verleend voor het verbranden van maximaal 50 m3. Het snoeihout mag worden verbrand in de periode 1 november tot 15 maart.
  • de bestrijding van besmettelijke ziekten. De ontheffing wordt verleend voor een periode van 14 dagen.
  • een paasvuur. Voor paasvuren kan een ontheffing worden verleend op één bepaalde dag in de periode na 19.00 uur. Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

  De ontheffing voor het verbranden van snoeihout is niet nodig voor vuurkorven of voor kampvuren waarbij 1 m3 hout wordt verbrand.

  Het beleid voor het verbranden van snoeihout is uitgewerkt in een beleidsnotitie. Het beleid is vastgelegd in 'Beleidsnotitie verbranden van afvalstoffen gemeente Bronckhorst'. Deze beleidsnotitie vindt u onder 'Lokale regelgeving'.

  Aanvragen in het gemeentehuis

  U kunt de ontheffing ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. Na het beantwoorden van de vragen krijgt u de ontheffing direct mee.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-fire

 • Wetgeving