Vuurwerk en carbid 2021

 • Informatie

  Vuurwerk

  De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt voor de jaarwisseling 2021-2022 wederom verboden in verband met de coronasituatie in ons land. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen.

  Sterretjes en trektouwtjes

  Tijdens de jaarwisseling mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (ook wel categorie F1 genoemd). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand.

  Voorbeelden van klein vuurwerk zijn: sterretjes, knalerwten trektouwtjes, Bengaals vuur, Bengaalse lucifers, fonteinen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, kerstcrackers, confettibommen, knetterballen, Bengaalse fakkels, grondbloemen en grondtollen.

  Carbidschieten

  Let op: carbidschieten is toegestaan met inachtneming van de geldende landelijke coronamaatregelen. Daarnaast gelden voor het afsteken van carbid enkele specifieke voorwaarden.

  • Gaat u carbidschieten dan moet u dit melden bij de gemeente. Melden kon tot en met 29 december 2021.
  • Carbidschieten mag alleen op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur.
  • Bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen met een maximale inhoud van 40 liter. De bussen mogen niet worden afgesloten met harde voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen. Lederen en plastic ballen zijn wel toegestaan.
  • Het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom. De minimale afstanden die gelden zijn 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven.
  • Het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen.
  • Degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en/of drugs en neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.
  • Indien er sprake is van carbidschieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt moet er een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed van alcohol en/of drugs is en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen, indien nodig te allen tijde kan verhinderen.
  • Er mogen 4 personen worden uitgenodigd, naast het huishouden/gezin dat op het adres woont. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meegeteld te worden.

  Veiligheidstips

  Carbidschieten is niet voor beginners of amateurs, daarom vragen wij mensen die carbid gaan schieten ervoor te zorgen dat in ieder geval één van de schieters BOCK is! De BOCK is de Bewust Oplettende Carbid Knaller die erop toeziet dat het veilig gebeurt volgens vijf veiligheidstips en de coronaregels. Want een echte BOCK verknalt het niet!

  De tips zijn:

  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Begin er niet aan als u het nog nooit gedaan hebt.
  • Bescherm uzelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.
  • Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat u goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.
  • Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten.
  • Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl u aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat toeschouwers op veilige afstand zijn.

  Melding doen

  Gaat u carbidschieten, dan moet u een melding indienen. Dit kunt u digitaal doen, via onderstaande button. Voor de melding heeft u gegevens nodig over de locatie waar het carbidschieten plaats vindt. (het adres of de kadastrale gegevens). Door het beantwoorden van vragen wordt beoordeeld of voldaan wordt aan de voorwaarden voor carbidschieten. Als u aan de voorwaarden voldoet en akkoord gaat met de voorwaarden, ontvangt u direct een e-mail met de acceptatie van de melding.

  Melding doen van carbidschieten kon tot en met 29 december 2021. Op 30 en 31 december is het niet mogelijk een melding in te dienen. Ook via de e-mail of telefoon worden geen meldingen geaccepteerd.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa icon-nieuwjaars-receptie

 • Wetgeving