Wet Bibob

 • Informatie

  Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen, zoals gemeenten, voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteren. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Een gemeente mag zelf bepalen bij welke aanvragen zij extra vragen stellen met betrekking tot integriteitsbepaling.

  In Bronckhorst vindt toetsing aan de wet Bibob plaats bij iedere aanvraag voor een:

  • Alcoholvergunning (voorheen Drank- en horecavergunning)
  • Speelautomatenvergunning
  • Vergunning voor seksbedrijf
  • Op verzoek van partners als er aanleiding of vermoeden bestaat dat:
   • strafbare feiten worden gepleegd
   • uit criminele activiteiten verkregen of te verkrijgen voordelen worden benut

  De beleidsregels die Bronckhorst in dit kader heeft opgesteld, vindt u onder het kopje 'Lokale regelgeving'.

  Procedure

  Voor toetsing aan de Wet Bibob ontvangt u van de gemeente een verzoek om een Bibob-formulier in te vullen en documenten aan te leveren. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners. De gemeente kan extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de toets. Indien we ontbrekende of aanvullende gegevens bij u opvragen, wordt de beslistermijn verlengd. Deze termijn is afhankelijk van de omvang van de benodigde gegevens.

  Aanvullend onderzoek

  Op verzoek van de gemeente kan er aanvullend onderzoek uitgevoerd worden door het Landelijke Bureau Bibob. In dat geval stellen we u hiervan op de hoogte. Het Bureau heeft acht weken de tijd om het onderzoek af te ronden en het advies te verstrekken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal vier weken. De gemeente neemt pas een besluit op uw aanvraag als het aanvullend onderzoek is afgerond.

  Welke uitkomsten kan het Bibob-onderzoek hebben?

  Afhankelijk van de grote van het risico dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten, kan de gemeente de volgende beslissingen nemen:

  • De gemeente kan de vergunning verlenen.
  • De gemeente kan dan extra voorschriften verbinden aan het verlenen van de vergunning.
  • De gemeente kan de vergunning weigeren.
  • De gemeente kan uw aanvraag buiten behandeling stellen. Dat betekent dat de procedure stopt.
 • Lokale regelgeving

 • Wetgeving