Wonen in Bronckhorst

 • Informatie

  Wonen in Bronckhorst is aantrekkelijk. Ieder dorp, buurtschap, maar ook elke wijk heeft zo z’n eigen karakter. Het woningbestand is veelzijdig. Van boerderijen in het buitengebied tot afwisselende woonwijken met grotere en kleinere huur- en koophuizen en -appartementen in de grotere kernen, omgeven door groenvoorzieningen en speelterreinen.

  De gemeente vindt het belangrijk haar dorpen aantrekkelijk en leefbaar te houden. We stimuleren woningcorporaties en eigenaren van bestaande woningen in Bronckhorst om duurzaam te verbouwen en hun huis levensloopbestendig te maken.

  Nieuwbouw

  In Bronckhorst zijn geen gemeentelijke woningbouwkavels meer beschikbaar. 

  Lees meer over de uitgifte van gemeentekavels

  Koop- of particuliere huurwoning

  Zoekt u een koop- of particuliere huurwoning in onze gemeente? Dan kunt u kijken op websites van makelaars en landelijke woningaanbodwebsites.

  Sociale huur

  In de gemeente Bronckhorst beheren woningcorporatie ProWonen en Sité Woondiensten sociale huurwoningen. Wilt u meer hierover weten? Lees dan verder op de pagina 'Woning zoeken, sociale huur'.

  Woonbeleid

  De afnemende bevolkingsgroei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) hebben er voor gezorgd dat wij onze woningbouwplannen behoorlijk hebben bijgesteld. Voor Bronckhorst betekent dit dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385 in de periode 2010 tot 2015. Lees meer hierover op de pagina 'Aanpassing bestemmingsplannen wat betreft woningbouwaantallen' en in het lokale en regionale woonbeleid (onder tabje 'lokale regelgeving').

  Pas op voor speculatie verkoop

  Wij zien helaas dat er stukken grond op speculatie basis te koop aangeboden worden. Met het idee dat daar mogelijk in de toekomst woningbouw kan plaatsvinden. Gezien de krimp en ons beleid daarop is dit niet aannemelijk. Wij adviseren u, als u van plan bent een stuk grond te kopen, bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden.

 • Lokale regelgeving

 • Icon

  fa fa-home