Windenergie

Icon

Bronckhorst is aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen. De raad stemde in met een stappenplan om tot die voorwaarden te komen. We zijn op drie manieren in gesprek gegaan.

1. Enquête

Eind 2020 hebben we alle huishoudens van Bronckhorst een uitnodiging gestuurd voor het meedoen aan een enquête. In een vragenlijst stelden we vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos heeft de gegevens in een verslag verwerkt. Het rapport is te downloaden via www.hetpon-telos.nl/bronckhorst. Het PON praat u in deze video op YouTube bij over de uitkomsten van de enquête en de interviews.

2. Interviews met maatschappelijke organisaties 

Daarnaast voerde het PON in het eerste kwartaal van dit jaar verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Denk daarbij aan de organisaties van bezorgde inwoners, dbo’s, natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, energiecoöperaties en ondernemersorganisaties (zoals organisaties uit toerisme en recreatie).

Ook de uitkomsten van deze interviews zijn in de uitvoerige rapportage van het PON meegenomen. De gemeenteraad weegt het rapport mee in haar besluit over kaders voor wind.

3. Expertavonden

Tijdens online bijeenkomsten gaven experts en (ervarings)deskundigen een stand van zaken op de thema’s participatie, gezondheid en landschap.

De opnames en achtergrondinformatie staan op onderstaande pagina’s.

Adviesbureau Over Morgen gaf tijdens een masterclass uitleg over de Bronckhorster energiemix voor 2030. Op de pagina 'Energiemix' leest u daar alles over.

Hoe verder?

De uitkomsten van dit proces gebruiken we voor een voorstel aan de raad voor lokale voorwaarden voor toekomstige windinitiatieven in Bronckhorst (vanaf 2022). Op 1 juli 2021 neemt de raad hier een besluit over. Tot 2022 worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld.

Meer info

Meer informatie

We hebben veel vragen vast voor u op een rij gezet. Zie hiervoor de pagina ‘Vraag en antwoord windproces’.

Weten wat er speelt op het vlak van windenergie bij onze buurgemeenten? De pagina 'Wind bij buurgemeenten' geeft een overzicht.