Windenergie

Icon

Bronckhorst gaat aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen. Onlangs stemde de raad in met een stappenplan om tot die voorwaarden te komen. We willen die stappen zorgvuldig nemen, met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uw mening horen wij dus graag!

Op drie manieren gaan we in gesprek.

1. Enquête

We hebben alle huishoudens van Bronckhorst een uitnodiging gestuurd voor het meedoen aan een enquête In een vragenlijst stelden we vragen over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in ons landschap.

Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos verwerkt de gegevens in een verslag (rapportage) met waarnemingen en aanbevelingen. Welke lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten zijn er opgehaald?

Hoe verder?

De uitkomsten van de enquête gebruiken we voor een voorstel aan de raad voor lokale voorwaarden voor toekomstige windinitiatieven in Bronckhorst (vanaf 2022). In mei 2021 neemt de raad hier een besluit over. Tot 2022 worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld.

2. Expertavonden

Tijdens drie bijeenkomsten praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. Op 10 februari 2021 is de derde expertavond. U wordt van 19.30 tot 21.30 uur bijgepraat over het thema gezondheid en windenergie.

Programma

  • 19.30 uur Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente)
  • 19.45 uur Presentatie door Lex Groenewold en Jaap de Wolf van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, over de relatie tussen windmolens en geluid, gezondheid en gezondheidsbeleving
  • 20.45 uur Presentatie door Geert Draaijers van de Commissie m.e.r., over hoe gezondheidseffecten worden meegenomen in een milieueffectrapportage
  • 21.30 uur Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats via een online en interactief webinar. U krijgt een stand van zaken op de thema’s en kunt vragen stellen (via chat) over de presentaties.

Hoe werkt het?

U kunt zich via www.bronckhorst.nl/expertavondgezondheid aanmelden voor deze expertavond over gezondheid en windenergie. Graag vóór 9 februari 2021. U ontvangt van ons daarna nog een mail met daarin de link naar de online bijeenkomst. De expertavonden worden opgenomen, zodat u deze ook later terug kunt kijken.

Opnames

De opname van de eerste expertavond over participatie en windenergie kunt u terugkijken via YouTube.

3. Interviews met maatschappelijke organisaties 

Daarnaast voert het PON in het eerste kwartaal van dit jaar verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Denk daarbij aan de organisaties van bezorgde inwoners, dbo’s, natuur-, landschaps- en milieuorganisatie, landbouworganisaties, energiecoöperaties en ondernemersorganisaties (zoals organisaties uit toerisme en recreatie).

Ook de uitkomsten van deze verdiepende interviews worden in de uitvoerige rapportage van het PON meegenomen. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst op 1 april praat het PON inwoners en raadsleden hierover bij.

Meer informatie

We hebben veel vragen vast voor u op een rij gezet. Zie hiervoor de pagina ‘Vraag en antwoord windproces’.