Schoon regenwater dat op het dak of terras valt, komt vaak via de regenpijp in het riool terecht. Dat is zonde. Dat regenwater mengt zich in het riool met vuil water, waardoor het gereinigd moet worden. Ook krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en hitte. Dit zorgt voor watertekort of wateroverlast, soms met vervelende gevolgen. Denk aan ondergelopen kelders, vervuiling van de omgeving door rioolwater en straten die blank staan. Of verdorde planten in je tuin als het lang droog is.  

Verklein eenvoudig de kans op wateroverlast of verdroging van de grond in jouw tuin. Dat doe je door het regenwater van dak of terras niet af te voeren naar het riool, maar in je tuin te laten lopen. Het schone regenwater vult het grondwater in jouw tuin aan en je voorkomt dat het riool overstroomt. Je kunt trouwens ook andere verharde oppervlakken afkoppelen, zoals de oprit. Ook de gemeente koppelt veel verharding af van het riool. Dat kunnen we echter niet alleen, want meer dan de helft van alle verharding is particulier bezit.  

Regenpijp doorzagen 

Je kunt het regenwater direct de tuin in leiden door de regenpijp boven de grond af te zagen. Ook zijn er manieren om het water ondergronds in de bodem te infiltreren. Op www.bronckhorst.nl/afkoppelen vind je meer informatie over de verschillende afkoppelmanieren.  

Subsidie voor afkoppelen regenwater  

Als jij bijdraagt aan meer schoon regenwater in de grond, dan kun je daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Je krijgt € 10 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak voor een oppervlak tot 1.000 m². Is het af te koppelen terrein groter, dan krijg je vanaf 1.000 m² de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m² afgekoppeld verhard oppervlak. 

Voorwaarden 

Om voor de afkoppelsubsidie in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Vraag de subsidie bijvoorbeeld aan voordat je begint met het afkoppelen.  

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.bronckhorst.nl/afkoppelen.  

Op-Morgen.nl logo

Op Morgen: voor de toekomst van Bronckhorst

Voor de toekomst van Bronckhorst is een duurzame betrokkenheid van inwoners en ondernemers onmisbaar. Samen maken we Bronckhorst tot een fijne plek om te wonen en te werken. Op het platform Op Morgen(externe link) bundelen we onze krachten voor een beter klimaat met handige tips en mooie verhalen.