De gemeente heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen Bronckhorst. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. 

Via een kavelruil kunnen ondernemers hun bedrijf ook verder uitbreiden door extra grond te verwerven of juist verkleinen als hij wil afbouwen door het inbrengen van grond. Extra aandachtspunt is het versterken van het bestaande landschap. Het kavelruilproject loopt tot medio 2021.

Startgebied

Het gebied waarbinnen het kavelruilproject start ligt ten noorden van Hengelo en ten oosten van Baak. De komende maanden starten gesprekken met belangstellende grondeigenaren binnen het startgebied. Op basis van deze gesprekken en vervolggesprekken wordt er een concept-ruilplan voor dit gebied uitgewerkt. Andere gebieden volgen, de planning volgt nog.

Projectgroep en vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie, bestaande uit kavelruilcoördinatoren van de Stichting Kavelruil De Graafschap, is samen met de projectleider, Gerko Hopster van Pratensis, verantwoordelijk voor de uitvoering van het kavelruilproject. De vertrouwenscommissie bereidt de besluiten voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de projectgroep Kavelruil Bronckhorst.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden of de opzet van kavelruil? Neemt u dan contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar kavelruilbronckhorst@pratensis.nl