De raadsvergadering van 17 mei begon met een feestelijk – maar o, zo belangrijk – tintje. Het kinderparlement bood de raad een Toekomststoel aan met de veelzeggende tekst ‘De toekomst ligt in jullie handen’.

De Toekomststoel is een lege stoel die in iedere raadsvergadering de toekomst vertegenwoordigt en eraan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de besluiten die de raad neemt. Met de stoel worden de raadsleden continu herinnerd aan het belang van een duurzame wereld van morgen.

Raad met toekomststoel

De stoel is bedacht door Jan Terlouw, groot voorvechter van duurzaamheid. De komst van de Toekomststoel in onze raad is een initiatief van D66 en GBB, die hiervoor een motie indienden die de raad unaniem aannam. De indieners van de motie Martin Fröberg (D66) en Han Pelgrom (GBB) kregen de stoel uit handen het kinderparlement. Zij boden het op hun beurt weer aan aan de voorzitter van de raad burgemeester Besselink. Zij zorgt ervoor dat de Toekomststoel iedere raadsvergadering een prominente plek krijgt.