Mogelijkheden voor Toekomstbestendig Wonen Lening verruimd

Verduurzamingsmaatregelen aan de woning komen voortaan sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning van de gemeente. Als gemeente verruimen wij de lijst van maatregelen om energie te besparen, klimaatadaptatie te bevorderen en of de woning te verduurzamen of moderniseren, waardoor meer inwoners een beroep kunnen doen op de Toekomstbestendig Wonen Lening.  

Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “We hebben met elkaar nog een lange weg te gaan om alle woningen in Bronckhorst toekomstbestendig te maken. Daar helpen wij onze inwoners bij waar we kunnen. Verruiming van de Toekomstbestendig Wonen Lening is een mooie stap in de goede richting. We hopen dat zoveel mogelijk woningeigenaren op eenvoudige manier gebruik kunnen maken van dit steuntje in de rug.”

Verduurzamen en moderniseren huizen  

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening ondersteunen we sinds 2019 eigenaar-bewoners bij het verduurzamen en/of moderniseren van hun woning. De lening is een belangrijk middel om te helpen bij het levensloopbestendig maken van de woning en om energiemaatregelen te treffen. De lijst van maatregelen die voor de lening in aanmerking komen, zoals isoleren, is nu geactualiseerd. De tijd om woningen te verduurzamen, heeft niet stilgestaan. Er zijn nieuwe energiemaatregelen bijgekomen, zoals laadpalen, airconditioning en vloerverwarming. Ook zijn er nieuwe klimaatadaptatiemaatregelen toegevoegd, bijvoorbeeld om het watergebruik te verminderen, hittestress tegen te gaan en om hemelwater te gebruiken. Daarnaast zijn nieuwe maatregelen aan de woning om langer te kunnen blijven wonen toegevoegd, bijvoorbeeld het aanpassen van de oprit voor betere toegankelijkheid en veiligheid. Woningeigenaren kunnen de lening aanvragen bij Energieloket Achterhoek. Kijk voor meer info op www.bronckhorst.nl/toekomstbestendig-wonen-lening.