De provincie Gelderland vult ieder jaar het budget aan voor de ‘Subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten’. Het is echter niet zeker of de provincie dit blijft doen. Daarover besluit de provincie op 10 april 2024. We kunnen daarom de subsidieregeling niet in januari 2024 openstellen, maar pas nadat de provincie over de bijdragen heeft besloten. We realiseren ons dat dit geen ideale situatie is.

Wat kun je nu wel alvast doen? Als je in april subsidie wilt aanvragen, zorg er dan voor dat de aanvraag compleet is. Bij een aanvraag hoort altijd een onafhankelijk inspectierapport, bijvoorbeeld van de Monumentenwacht Gelderland of een vergelijkbare deskundige. Dat rapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar. We hebben dus een rapport nodig van 2021 of nieuwer.

Als je vragen hebt over waar we subsidie voor geven, kijk dan in de verordening op www.bronckhorst.nl of neem contact met ons op via (0575) 75 02 50. Na 10 april informeren we je via onze communicatiekanalen of en wanneer de regeling wordt opengesteld.