Op de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen staat de nieuwe WOZ-waarde van je woning. GBTwente bepaalt die waarde ieder jaar op basis van de huizenprijzen van vorig jaar. Voor de aanslag van 2024 geldt de waardepeildatum 1 januari 2023. Het kan dus zijn dat de WOZ-waarde hoger uitvalt dan de huizenprijzen op dit moment.  

Bezwaar maken  

Klopt er iets niet of bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand of een heffing op uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u door in te loggen via het loket Mijn GBTwente. Daar vindt u een formulier dat u eenvoudig digitaal invult. In het bezwaar kunt u aangeven én onderbouwen welke waarde naar uw mening juist zou kunnen zijn. Het bezwaar moet wel binnen zes weken na de datum die op de aanslag staat (dagtekening) door GBTwente ontvangen zijn. Eventuele bewijsstukken kunt u digitaal toevoegen. Login met de DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur dan een brief naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Het inschakelen van een no cure-no pay bureau is echt niet nodig én niet gratis. Zij brengen hoge kosten in rekening voor elk bezwaar dat terecht is toegekend. De proceskosten zijn voor rekening van de gemeente. Uiteindelijk betalen we die kosten helaas met zijn allen. Als u direct bezwaar maakt bij GBTwente en het wordt toegekend, dan kost het verder niets. Meer informatie en een video met uitleg over de WOZ-waarde vindt u op www.gbtwente.nl(externe link).