Mantelzorgers geven belangrijke hulp en ondersteuning aan familie of bekenden die hulpbehoevend zijn. Als gemeente hechten we veel waarde aan inwoners die mantelzorger zijn. Zij zijn onmisbaar voor hun omgeving én voor de gemeenschap. Mantelzorg geeft voldoening en zingeving, maar kan ook fysiek en emotioneel zwaar zijn. Door vergrijzing en tekorten in de zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Om hen te ondersteunen, waarderen en overbelasting te voorkomen, stelden b en w nieuw mantelzorgbeleid op. Naar verwachting beslist de raad in oktober over het voorstel.  

Overbelasting voorkomen 

Het nieuwe beleid is gericht op mantelzorgers en hun netwerk, zodat je als mantelzorger ook de dingen kunt blijven doen die belangrijk zijn in jouw eigen leven en niet overbelast raakt. Wethouder Evert Blaauw: “Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze voor een naaste zorgen. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorg geven. De komende jaren neemt het aantal mantelzorgers af en de druk op mantelzorgers wordt groter doordat zij de zorg vaak combineren met hun werk en/of gezin. Dat vraagt een gerichtere aanpak op een aantal groepen mantelzorgers.” 

Aansluiten op specifieke behoeften 

We doen al veel om mantelzorgers, ook jonge, te ondersteunen. In het nieuwe beleid spelen we met maatwerk nog meer in op specifieke ondersteuningsvragen van bepaalde groepen mantelzorgers. Denk aan mantelzorgers voor mensen met dementie, mantelzorgers met een migratieachtergrond en werkende mantelzorgers. We richten ons bijvoorbeeld op het sociale en professionele netwerk rond de mantelzorger en de zorgvrager. Onder meer door een toolkit voor werkgevers te ontwikkelen met tips, informatie en regelingen. Verder geven we mantelzorgers beter inzicht in onze ondersteuningsmogelijkheden via onze nieuwe mantelzorgverwijsgids. Daarnaast blijven mantelzorgers natuurlijk voor raad en daad terecht kunnen bij onze sociale teams in vijf dorpen. Meer info op www.bronckhorst.nl/sociale-teams maar bellen kan ook via (0575) 75 02 50.