In het centrum van Hengelo spelen diverse opgaven, op de korte en lange termijn. Om ervoor te zorgen dat plannen bijdragen aan een vitaal Hengelo is een nieuwe stedenbouwkundige visie nodig. Een visie die richting geeft en een samenhangend kader vormt voor plannen uit de samenleving. 

In het centrum van Hengelo spelen op dit moment opgaven op het gebied van wonen, winkels en zorg en deze hebben ruimtelijke consequenties. De huidige centrumvisie (uit 2009) bevat verschillende bruikbare analyses en voorstellen, maar is hier en daar achterhaald. De bedoeling is dat de nieuwe visie richting geeft aan de gewenste ruimtelijke-economische ontwikkelingen en uitgangspunt is voor het afwegen van initiatieven. Daarnaast kan een actuele visie inspelen op onderwerpen als klimaat, wateropvang, vergroening etc. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en verhoogt de aantrekkelijkheid van het centrum. 

Samen aan de slag 

Eind september gaan we aan de slag met de nieuwe visie. We nodigen direct betrokken ondernemers, inwoners en organisaties uit om hierover met ons mee te denken. De planning is dat de stedenbouwkundige visie voor Hengelo centrum eind dit jaar klaar is. Wethouder Emmeke Gosselink van ruimtelijke ontwikkeling: “De nieuwe stedenbouwkundige visie voor het centrum van Hengelo is straks een basis om kansen te pakken en vormt tegelijkertijd het stedenbouwkundig kader voor nieuwe initiatieven en lopende ontwikkelingen die ruimte vragen.”