Vanaf 12 juni starten we met het verlagen van de bermen bij gedeelten van wegen. Kummeling Groen en Infra voert de werkzaamheden voor ons uit op verschillende locaties in de hele gemeente. Het onderhoud op locatie duurt een paar uur. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 4 weken.

Voor de veiligheid van weggebruikers en het behoud van het wegdek is het belangrijk dat bermen goed afwaterend zijn. Bermen hebben de neiging om in de loop van de tijd hoger te ‘groeien’ ten opzichte van het wegdek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals achterblijven van maaisel, bladafval en het verwaaien van zand en grond vanaf akkers, verlies bij transporten van zand en grond, achterblijven van grond bij oogsten etc. De berm vormt dan een opstaande rand langs de weg, zodat het regenwater niet meer vanaf de weg de berm in kan stromen. Water op de weg kan allerlei onveilige situaties met zich meebrengen. Om dit te voorkomen moeten bermen soms worden verlaagd.

Het gaat om de volgende wegen of delen hiervan.

  • Baak -  Bakermarksedijk en Beukenlaan
  • Drempt - Tolstraat, Veenweg, Veldweg en Zomerweg
  • Halle - Kuiperstraat
  • Hengelo - Beekstraat, Koningsweg, Krommedijk, Riefelerdijk, Steenderenseweg en Wichmondseweg
  • Olburgen – Olburgseweg
  • Toldijk – Voortseweg
  • Vierakker – IJselweg
  • Vorden – Baakseweg en Strodijk
  • Wichmond – Lankhorsterstraat, Vierakkersestraatweg en Vordenseweg
  • Zelhem/Halle - Pluimersdijk

Biodiversiteit

We hechten veel waarde aan biodiversiteit. Door de bermverlaging verdwijnt de huidig ontwikkelde vegetatie. Dat is jammer, maar bij deze werkzaamheden staat de bruikbaarheid en veiligheid van de weg en het behoud van het wegdek voorop.

Na de werkzaamheden zaaien we de strook weer in. Dit zorgt ervoor dat de berm snel weer begroeid en stevig is. Waar mogelijk laten we spontane plantengroei opkomen. Als het nodig is, maaien we een keer extra om ongewenste plantengroei tegen te gaan. Hiervan kun je een melding maken. Daarna wordt de berm net als andere vergelijkbare bermen gemaaid.

Verkeersveiligheid

Kummeling informeert aanwonenden van aanliggende percelen via een brief over de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor verkeer. Het kan voorkomen dat je soms een paar minuten moet wachten. Wij vragen hiervoor je begrip. We proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Denk om je eigen (verkeers)veiligheid en die van de wegwerkers en andere weggebruikers.