In het Nationaal Landschap De Graafschap ligt een groot aantal onverharde wegen, bij elkaar zo’n 400 kilometer. Daarvan ligt ruim 144 kilometer op grondgebied van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Zutphen. Het gaat dan om alle openbare zandwegen (alle wegen in beheer van de gemeenten), kerkenpaden en bijvoorbeeld schoolpaden. Sommige paden hebben zelfs een eeuwenoude geschiedenis, zoals hessenwegen.

Zandwegen behouden in de gemeente

Ieder jaar beoordeelt Bronckhorst de kwaliteit van de zandwegen. Om klachten zoals stofoverlast, slechte waterafvoer en kuilen te verminderen gebruiken we Achterhoeks Padvast bij het onderhoud van een aantal zandwegen. Achterhoeks Padvast is een natuurlijke zandsoort met goede waterdoorlatende eigenschappen en een vrij grove structuur. Een bijkomend voordeel is dat door gebruik van grofzand minder onderhoud aan de zandwegen nodig is.

Beoordeling

We wegen zorgvuldig af welke zandwegen in aanmerking komen voor de zandlaag en bepalen eerst de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van de wegen. Deze waarden verschillen per (deeltraject van de) zandweg en daarom passen we maatwerk toe.  Wegen met grote landschappelijke, cultuurhistorische of recreatieve waarde behouden hun oorspronkelijke zandlaag.

Achtergrondinformatie

Leidraad bij de beoordeling van zandwegen is het rapport 'Kroel'n in 't zand'. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.