Nieuwe wetgeving

Na sluiting van de stembureaus worden de stemmen geteld op woensdag 15 maart 2023. De volgende dag wordt de uitslag van de verkiezingen door het gemeentelijk stembureau (GSB) vastgesteld. Het doel hiervan is dat op een transparante en controleerbare manier de uitslag wordt vastgesteld en eventuele fouten worden gecorrigeerd.

Openbare zitting op donderdag 16 maart 2023

Op de dag na de verkiezingen, dus op donderdag 16 maart 2023, wordt de uitslag van beide stemmingen bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld), start 08.30 uur. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst controleren wij alle processen-verbaal. Daarna voeren wij de uitgebrachte stemmen in in het programma “Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV 2020)”    
Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de desbetreffende stembureau(s) ter plekke een hertelling plaats door de leden en ondersteuners van het gemeentelijk stembureau.
Eventuele fouten worden gecorrigeerd. Tot slot wordt het proces-verbaal met de uitslag geprint, voorgelezen en ondertekend door de leden van het gemeentelijk stembureau.

Wilt u een zitting bijwonen?

U mag bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Eventueel bezwaar maken kan mondeling. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis.

De verkiezingsuitslag (processen-verbaal) komen na de zitting zo snel mogelijk gepubliceerd op www.bronckhorst.nl/verkiezingen.