Per 1 juli 2023 wordt de afdracht van gemeenten aan het rijk (de RDW) voor rijbewijzen met € 3,50 verhoogd. Gemeente Bronckhorst past daarom de legesverordening aan. Een rijbewijs aanvragen kost per 1 juli 2023 € 48,15 (was € 44,65).

Wet digitale overheid

Sinds medio 2018 is het rijbewijs geschikt gemaakt als publiek identificatiemiddel. De toepassing ervan was afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van artikel 27 van de Wet digitale overheid. Deze wet en dit artikel treden op 1 juli 2023 in werking (Stb. 2023, 158, 159 en 160). De RDW heeft al eerder bekendgemaakt dat dan de afdracht per rijbewijsaanvraag wordt verhoogd met € 3,50.