Philadelphia Werk & Begeleiding Oost Nederland ontvangt een subsidie van ons van € 15.000 om de vestiging van ‘Puur Natuur’ te verhuizen naar de Kerkstraat 11 in Hengelo. Nu zijn ze nog gevestigd aan de Ruurloseweg 5 en 17 in het dorp. Het plan past binnen onze subsidieregeling om ondernemers te stimuleren hun winkel naar het centrum van Hengelo te verhuizen. Dit draagt bij aan een compacter, gezelliger en toekomstbestendig centrum in het gebied Raadhuisstraat en noordelijk deel Spalstraat.

De verhuissubsidie is onderdeel van het project ‘Compactisering centrumgebied Hengelo-centrum’ van de werkgroep Vitale kern Hengelo, waar de gemeente onderdeel van is. Hierin werken we samen aan het verbeteren van het centrum van het dorp. Winkels en horeca die er buiten liggen en naar het centrum willen verhuizen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. De gemeente ontving hiervoor subsidie van de 8RHK ambassadeurs. Met de toegekende verhuissubsidie wordt de tweede verhuizing van een winkel naar het centrum van Hengelo een feit. Eerder verhuisde de LEF-store al. De regeling is een eenmalige vergoeding voor (een deel van de) verhuiskosten.