Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn en de leefbaarheid in onze gemeente. We kennen een heel rijk verenigingsleven, waar veel vrijwilligers actief zijn. Daarnaast hechten we hier grote waarde aan ‘Naoberschap’, dat niet zonder vrijwilligers kan. Om de enorme inzet van de vele vrijwilligers en het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te ondersteunen, besloten b en w vorige week de raad te vragen nieuw vrijwilligersbeleid vast te stellen. Het nieuwe beleid draagt bij aan het toekomstbestendig maken van vrijwilligerswerk en het behouden van het plezier bij de vrijwilligers. Belangrijk onderdeel is de inrichting van een centraal vrijwilligerspunt. Naar verwachting stelt de raad in oktober het nieuwe beleid vast.  

Inspelen op knelpunten vrijwilligers 

De afgelopen jaren zien we dat bijvoorbeeld vergrijzing en druk op de zorg effect hebben in Bronckhorst. Dit betekent vaak dat er minder (jongere) vrijwilligers zijn. Met het nieuwe beleid spelen we in op de knelpunten die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ervaren. Wethouder Blaauw: “Wij willen hen goed ondersteunen. We zijn trots op onze vrijwilligers. Het is belangrijk dat ze gezien en gehoord worden. En dat ze de nodige kennis voor hun vrijwilligerswerk kunnen opdoen.” 

Nieuw centraal vrijwilligerspunt 

Het plan is om in 2024 een nieuw centraal vrijwilligerspunt in de gemeente in te richten. Uit gesprekken met diverse vrijwilligers en organisaties bleek dat er behoefte is aan ondersteuning en zichtbaarheid van vrijwilligers. In het centraal vrijwilligerspunt komen vraag en aanbod samen, en kunnen mensen terecht met allerhande vragen over vrijwilligerswerk. 

Denk aan hulp bij het werven van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden, uitwisseling van handige kennis en expertise en gebruik van elkaars netwerken. Er gebeurt nu ook al veel op het gebied van vrijwilligerswerk. De combinatie-functionarissen ondersteunen verenigingen en jaarlijks zetten we een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in het zonnetje tijdens de verkiezing Vrijwilliger van het jaar. Deze activiteiten zetten we voort.