Op 1 juni is er een Politieke Avond in het gemeentehuis. Tijdens deze avond organiseren we tafels over uiteenlopende onderwerpen ter voorbereiding op de volgende raadsvergadering. Alle tafelgesprekken zijn openbaar, je bent van harte welkom. 

Inloop (19.30 - 20.00 uur)

Voorafgaand aan de tafels is er gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.

Tafel 1 (19.30 - 20.00 uur)*

Bij deze tafel kunnen insprekers terecht die met de raad willen spreken over een niet-geagendeerd onderwerp. Je kunt je hiervoor aanmelden tot 30 mei 2023.

Ronde 1 (20.00 - 20.45 uur)

Tafel 2 Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt*

Deze beeldvormende tafel gaat over de herinrichting Zomerweg Achter-Drempt vanwege overlast die bestaat uit te hoge snelheden, wateroverlast, geluidsoverlast en trillingen
door drempels en plateaus. Door de te nemen verkeersmaatregelen vanuit het gebiedsproces Hummelo en Laag-Keppel wordt een verkeerstoename verwacht op de Zomerweg. Door herinrichting van de Zomerweg wordt het doorgaande verkeer gestimuleerd de provinciale route te volgen of zich in een rustiger tempo door het dorp te verplaatsen. B en w vragen de raad in te stemmen met de herinrichting voor een totaalbedrag van € 2.600.000.

Tafel 3 Wensen en bedenkingen Ruimtelijke visie Zelhem en Woonboek Hummelo*

Tijdens deze beeldvormende tafel kan de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken over de Ruimtelijke visie Zelhem en het Woonboek Hummelo. Uiteindelijk besluiten b en w over deze documenten, maar op deze manier is de raad vroegtijdig betrokken bij het proces zodat bijsturen eventueel nog mogelijk is voordat b en w besluiten. 

Ronde 2 (20.50 - 22.25 uur)

Tafel 4 Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023*

Tijdens deze beeldvormende tafel worden de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken besproken. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en w vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad. 

Tafel 5 Besluit weigeren omgevingsvergunning bouwen van een woning Zutphen-Emmerikseweg in Baak*

Tijdens deze beeldvormende tafel vormt de raad zich een beeld over de weigering van een omgevingsvergunning aan de Bobbinkstraat 7 in Baak voor het bouwen van een nieuwe woning naast het rijksmonument. Het bestemmingsplan laat een tweede woning in het bouwvlak niet toe. Als gemeente staan we niet onwelwillend tegenover het initiatief maar willen we wel vooraf weten wat er met het rijksmonument gebeurt. Aangezien er geen cultuurhistorische onderbouwing is aangeleverd, kan deze aanvraag niet worden beoordeeld. B en w vragen de raad om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Bronckhorst’ en ‘Landelijk gebied; Veegplan 2020-2B’.

Op bronckhorst.nl/gemeenteraad staat de complete agenda met de bijbehorende stukken.

Je stem laten horen

Staat er een * achter het onderwerp dan is het mogelijk om in te spreken tijdens het tafelgesprek. Hiervoor geldt een aantal regels, zo krijg je max. 5 minuten spreektijd. Wil je inspreken, meld je dan aan bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0575) 75 02 50 of via onderstaande knop. Dit kan tot uiterlijk dinsdag voor de Politieke Avond. 

Aanmelden politieke avond

Volg de Politieke Avond live

Wil je de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis? Dit kan via ons raadsinformatiesysteem. Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.

Ga naar raadsinformatiesysteem(externe link)