Het eikenprocessierupsseizoen start binnenkort weer. Voor 2023 is de verwachting dat er 50% minder eikenprocessierupsen zullen zijn. Dit komt onder meer door de weersomstandigheden en maatregelen die afgelopen jaren genomen zijn. Veel nesten zijn tijdig verwijderd wat leidt tot minder nesten en ook de natuurlijke bestrijding die we inzetten, bleek succesvol.

Bij een normaal verloop van de temperatuur zijn de eerste rupsen met brandharen rond 23 mei te verwachten. De brandhaartjes kunnen zorgen voor irritatie aan huid, ogen en longen. Wij doen er alles aan om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Een jaar met minder eikenprocessierupsen geeft ons de mogelijkheid om verder aan de slag te gaan met ecologisch beheer. Door natuurlijke vijanden te stimuleren en de kans te geven een populatie op te bouwen, gaan we steeds meer naar een natuurlijke balans. In Nederland zijn meer dan 30 soorten natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, waaronder insectensoorten, vogels en vleermuizen. Ook helpt het dat we onze bermen ecologisch zijn gaan beheren. Door soms minder en soms anders te maaien helpen we de bloemen en kruiden in de bermen. Die zorgen weer voor meer bijen, vlinders en insecten. Dat is meer voedsel voor bijvoorbeeld vogels, een natuurlijke vijand van de processierups.

Bestrijding

Door de verwachte vermindering van de plaagdruk, passen we de biologische bestrijding aan. Op www.bronckhorst.nl/eikenprocessierups staat een kaart met de bestrijdingsmaatregelen per locatie. Daar zie je wat we bij jou in de buurt doen. Hier kun je ook melding maken van een nest. Begin mei starten we de bestrijdingswerkzaamheden. Dat zijn preventieve maatregelen, zoals het spuiten met biologisch bestrijdingsmiddel of maatregelen achteraf, zoals het wegzuigen van nesten. In het buitengebied bestrijden we ook in de nacht preventief, waarbij enige geluidshinder kan ontstaan. Gedurende het seizoen (april-september) verwijderen we nesten waar mogelijk.