Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stelden we een lokaal beweeg- en sportakkoord op en zorgden we samen met de sportorganisaties voor een sportagenda.

Lokaal beweeg- en sportakkoord

Het lokaal beweeg- en sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. We gaan op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap. Én we willen samen nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Bronckhorsters, in álle levensfasen. We willen afspraken maken en samenwerken zodat we onze ambities voor sporten en bewegen in Bronckhorst waar kunnen maken.

Het lokaal beweeg- en sportakkoord is een uitwerking van het regionaal sportakkoord van de Achterhoekse gemeenten. Achterhoek in Beweging begeleidt de gemeente Bronckhorst hierbij. U vindt het beweeg- en sportakkoord onderaan deze pagina.

Sportagenda

Bronckhorst heeft een sportagenda opgesteld samen met de sportorganisaties. De gemeente Bronckhorst vindt sport, bewegen en fysiek en mentaal fit blijven erg belangrijk en wil dat ondersteunen en daarin investeren. In de Sportagenda staat wat er moet gebeuren om een sterk en vitaal Bronckhorster sportkapitaal te krijgen en wat de rol van de gemeente daarbij is. Sporten wordt daarom onder alle inwoners gestimuleerd. Belangrijke punten uit de opgestelde sportagenda zijn:

€ 600.000 beschikbaar voor activiteiten sportaanbieders

Uit de investeringsagenda Sport stelt Bronckhorst een bedrag van € 600.000,- beschikbaar voor het versterken van de bestuurskracht en activiteiten van de sportaanbieders. Sportaanbieders kunnen met deze financiële ondersteuning en de inzet van de combinatiefunctionarissen werken aan professionalisering van de bestuurders en vrijwilligers. Het leiden van een sportorganisatie eist namelijk steeds meer deskundigheid en professionaliteit. Het resultaat van deze inzet en investering moet zijn vitale en toekomstbestendige sportaanbieders.

Vijf stappen voor vitale sportaccommodaties

De gemeente zet een pad uit met daarop 5 stappen om te komen tot vitale en toekomstbestendige sportaccommodaties:

  1. Het verduurzamen van vier gemeentelijke sporthallen zodat ze weer minimaal 20 jaar mee kunnen. Het gaat hier om ’t Jebbink in Vorden, De Pol in Zelhem, ’t Hoge Wessel in Steenderen en De Kamp in Hengelo. Deze sporthallen zijn op dit moment sterk verouderd en niet duurzaam.
  2. De gemeente verkent de mogelijkheden om de gemeentelijke sportaccommodaties te privatiseren. Dat geeft alle sportaccommodaties in de gemeente een gelijke positie. Eind 2022 zal hierover een beslissing worden genomen.
  3. Voor de overige sportaccommodaties onderzoekt Bronckhorst samen met de sportaanbieders wat de mogelijkheden zijn om samen te werken.
  4. Op korte termijn (2021-2022) wordt € 1 miljoen uitgetrokken voor bijdragen aan vernieuwende ideeën en vragen op het gebied van sport uit de samenleving.
  5. Vanaf 2023 wordt een structurele bijdrage opgenomen voor ondersteuning van alle sportaccommodaties in Bronckhorst.

Afwegingen financiële steun

Bij punt 4 en 5 vraagt de samenleving om financiële ondersteuning van de gemeente. Bronckhorst beoordeelt deze verzoeken met een afwegingskader dat bestaat uit de volgende vragen:

  • Wat is de exacte vraag of behoefte?
  • Is er genoeg draagvlak?
  • Is het idee toekomstbestendig? Is het voor de korte of lange termijn?
  • Is er een duidelijk beeld van de benodigde financiering?

De kosten voor de uitvoering van de Sportagenda worden gedekt door bestaande bijdragen vanuit het Rijk en de gemeente Bronckhorst. Dit wordt aangevuld met bijdragen vanuit de samenleving, duurzaamheidssubsidies en de investeringsagenda sport.

De gemeenteraad is 5 juli 2021 akkoord gegaan met de sportagenda.