Eigenaren van maatschappelijke accommodaties kunnen aanspraak maken op een éénmalige subsidiebijdrage om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Met dat geld kunt u het energieverbruik van de accommodatie omlaag brengen en kosten besparen.

De subsidie is bedoeld voor maatregelen die alternatieve energiebronnen stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen. Als eigenaar van de accommodatie komt u zelf met een plan voor verduurzaming. Wij beoordelen de plannen op de uitgangspunten van de regeling en verwijzen naar andere subsidies of financieringsmogelijkheden (zoals een lening). Welke maatregelen voor vergoeding in aanmerking komen leest u in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties. U vindt de uitvoeringsregeling onder Lokale regelgeving onderaan deze pagina.

Voor de Subsidie verduurzamen maatschappelijke organisaties is komend jaar een bedrag van € 675.000 beschikbaar.

Bijdrage gemeente

De gemeente draagt maximaal 50% bij van de gevraagde investering, tot een maximale bijdrage per maatschappelijke accommodatie. Uitzondering zijn de zogenaamde grotere energieverbruikers, de zwembaden, binnensportaccommodaties en de grotere buitensportverenigingen, die een grote warmtevraag kennen. Voor hen liggen de bedragen hoger.

Soort accommodatieMaximale bijdrage
Buitenzwembaden€ 30.000
Sporthal (niet-gemeentelijk)€ 25.000
Buitensport (350 leden of meer)€ 17.500
Overige maatschappelijke accommodaties (sport, cultuur en welzijn)€ 10.000

Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond van € 675.000,-. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Subsidie voor verduurzamen maatschappelijke accommodaties aanvragen

Nodig bij de aanvraag

 • DigiD of eHerkenning
 • KvK nummer van de accommodatie
 • Totaalbedrag van de uit te voeren maatregelen
 • Totaal verbruik stroom in KWh per jaar (peiljaar 2021 of 2022)
 • Totaal verbruik gas in m3 per jaar (peiljaar 2021 of 2022)
 • Per uit te voeren maatregel:
  • Bedrag uit te voeren maatregel (de investering)
  • Verwachte besparing per jaar in KWh/m3
  • Verwachte besparing per jaar in euro’s

Mee te sturen bijlagen:

 • Verduurzamingsplan/energiescan (indien aanwezig)
 • Offertes van de uit te voeren maatregelen
 • Bewijs gas- en stroomverbruik per maand of per jaar

Eenmalige financiële tegemoetkoming

Aanvullend op de aanvraag voor verduurzamen maatschappelijke accommodatie bestaat er recht op een éénmalige financiële tegemoetkoming. Deze wordt verstrekt aan eigenaren van maatschappelijke accommodaties die een aanvraag hebben ingediend voor het verduurzamen van de maatschappelijke accommodaties. Hierbij moet aangetoond worden dat er sprake is van verhoogde energielasten, er stappen worden gemaakt om de accommodatie te verduurzamen, waardoor de energielasten structureel worden verlaagd.
De éénmalige bijdrage bedraagt;

 • Buitenbaden; een bedrag van maximaal € 5.000, -
 • Voor binnensportaccommodaties (niet gemeentelijk) sporthal maximaal € 10.000, -
 • Voor buitensportaccommodaties indien 350 leden of meer maximaal € 10.000, -
 • Voor overige accommodaties (Welzijn, Sport en cultuur) maximaal € 3.000, -