Inwoners die hun energierekening niet (meer) kunnen betalen, kunnen steun aanvragen bij het Noodfonds Energie. Je bruto inkomen en de hoogte van de energierekening ten opzichte van je inkomen bepalen of je een deel van de energiekosten vergoed krijgt.

Je bruto inkomen per maand moet lager zijn dan € 2.980,- voor alleenstaanden of € 3.794,- voor samenwonenden (dit is 200% van het sociaal minimum). Voor deze huishoudens betaalt het Noodfonds een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Dit moet opbouwen van schulden door te hoge energiekosten voorkomen. De energieleverancier krijgt de bijdrage van het Noodfonds en verrekent die automatisch met de maandelijkse voorschotnota.

Hoogte energierekening

Naast je inkomen is ook de hoogte van je energierekening bepalend voor het aanvragen van steun. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekening als die:

  • hoger is dan 10% van je bruto inkomen (bij een inkomen tot 160% van het sociaal minimum)
  • hoger is dan 13% van je bruto inkomen (bij een inkomen van 160 tot 200% van het sociaal minimum)

Je kunt zelf uitrekenen of je hiervoor in aanmerking komt. We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld:
Anne en Marleen wonen samen. Ze hebben een gezamenlijk inkomen van € 2.845,- per maand (150% van het sociaal minimum). Hun energierekening is hoger dan € 284,50 per maand (10% van hun inkomen). Daarom kunnen ze steun aanvragen bij het Noodfonds. Alleen het deel van de energierekening boven de € 284,50 krijgen ze vergoed.

Twee periodes

Het Noodfonds helpt met de energierekeningen over de maanden oktober 2022 tot en met maart 2023. Je kunt steun krijgen voor twee periodes. Daarvoor moet je twee keer een aanvraag doen voor de periode:

  • oktober, november, december 2022
  • januari, februari, maart 2023

Aanvraag doen

Bel ons via (0575) 75 02 50 en vraag naar het sociaal team. Zij brengen je in contact met iemand van Schuldhulpmaatje of Humanitas die jou helpt met het aanvragen van steun bij het Noodfonds Energie. Kijk voor meer informatie www.noodfondsenergie.nl(externe link).