De gemeente en camping De Betteld in Zelhem geven opnieuw gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk een aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in groepsaccommodatie De Witte Herberg op te vangen. Het gaat om de periode van 1 november 2023 t/m medio april 2024. Na de periode wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

“We horen allemaal over de voortdurende acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons passend bij de noodsituatie. We hopen dat we met alle betrokkenen de jonge asielzoekers net zoals vorig jaren weer kunnen laten zien wat een mooie samenleving onze gemeente is”, zegt burgemeester Marianne Besselink. Er is afgesproken dat er 50 tot maximaal 70 jonge asielzoekers geplaatst worden. Dit is gelijk aan het aantal in de afgelopen winterperiode. 

Begeleiding en toezicht

De gemeente, De Betteld en het COA hebben afspraken gemaakt over onder meer de werkwijze/begeleiding van het COA ter plekke en het organiseren van activiteiten op de locatie. Ook hier helpt de ervaring van de afgelopen jaren om het goed voor te bereiden.

Vragen

Voor vragen kunt u mailen naar de projectorganisatie Migratie en Integratie via info@bronckhorst.nl of bel naar (0575) 75 02 50.

Hieronder vindt u op een aantal veel gestelde vragen een antwoord.

Waar worden de jongeren opgevangen?

In groepsaccommodatie De Witte Herberg op De Betteld aan de Aaltenseweg in Zelhem.

Is het een normaal asielzoekerscentrum?

De locatie is een procesopvanglocatie (POL) voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA. Dit betekent dat de asielzoekers na hun aanmelding verhuizen naar deze locatie. Hier doorlopen zij de algemene asielprocedure. Medewerkers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure en asielzoekers hebben in de procesopvanglocatie toegang tot noodzakelijke medische zorg via Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Tijdens het verblijf worden de asielzoekers 24 uur per dag begeleid door COA-medewerkers.

Wie worden er in Bronckhorst opgevangen?

Het COA biedt onderdak aan 50 tot max. 70 jonge asielzoekers in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar die nog geen verblijfsstatus hebben. Deze minderjarigen komen uit verschillende landen en de redenen van hun komst verschillen per persoon. Zij worden intensief door het COA begeleid, dag en nacht. Het gaat om kinderen uit een ver land, die kunnen we niet aan hun lot overlaten.

Is er dagschema voor de jongeren?

Ja, op De Betteld is een ruimte waar scholing en activiteiten plaatsvinden als dagschema voor de jongeren. Verder vergt het doorlopen van hun procedure inzet en tijd van de jongeren.

Zijn zij vrij om op elk moment het terrein van De Betteld te verlaten?

Ja. Asielopvang is geen gevangenis. Er is wel een programma, intensieve begeleiding en toezicht vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook wordt hen de in Nederland algemeen aanvaarde normen en waarden uitgelegd. Van ieder wordt verwacht hieraan met respect invulling te geven.

Mogen de bewoners ook bezoek ontvangen?

Asielzoekers vinden het vaak heel fijn om bezoek te ontvangen. Het contact met Nederlanders is voor hen erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat ze zich sneller thuis voelen en beter integreren. Bewoners van de opvang mogen bezoek ontvangen, na vooraf aangevraagde toestemming.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

De vacatures voor vrijwilligers variëren per locatie. Soms zijn er bijvoorbeeld buddies nodig om bewoners te begeleiden naar de dokter of tandarts en we zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om aan een kleine groep op een laagdrempelige manier een aantal lessen te geven in taal of het leven in Nederland. Natuurlijk krijgt u ondersteuning en/of coaching om lessen vorm te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met het COA op de locatie in Zelhem via e-mail: zelhem@coa.nl.

Worden de asielzoekers gescreend of onderzocht?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt de verblijfsaanvragen. Tijdens die procedure worden asielzoekers uitgebreid gescreend.

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

De jongeren worden intensief begeleid door mensen van het COA en moeten zich net als alle andere inwoners van Bronckhorst aan onze wetten en regels (en (omgangs)normen en waarden) houden. Op de locatie zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig. Begeleiding richt zich op afspraken; dit betekent ook op tijd naar bed. Jongeren hebben naast het volgen van een programma wel bewegingsvrijheid, het is niet het regime van een gevangenis. Als er in de openbare ruimte iets aan de hand is, kan dit gemeld worden en wordt gehandeld zoals altijd gehandeld wordt. Bij noodsituaties zijn de algemeen bekende noodnummers (112 en politie) hier ook van toepassing

Is er een alcohol- en drugsbeleid?

De jongeren moeten zich houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving rondom alcohol en drugs en de huisregels van De Betteld.

Waarom werkt de gemeente mee aan deze opvang?

Er is sprake van een noodsituatie. Er is te weinig plek voor asielzoekers. Onze gemeente vindt het belangrijk om hulp te bieden. Het gemeentebestuur van Bronckhorst neemt met het aanbieden van tijdelijke opvang haar verantwoordelijkheid.

Zijn omwonenden geïnformeerd?

Ja, de gemeente vindt het belangrijk om de omwonenden tijdig te informeren over de tijdelijke nieuwe bewoners en samen met het COA en De Betteld eventuele vragen van omwonenden te beantwoorden. Omwonenden worden gedurende de periode van opvang blijvend geïnformeerd en waar mogelijk betrokken bij de opvang.

Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten?

De opvang van asielzoekers in een noodopvang kost geld. Het COA betaalt deze kosten. De gemeente maakt door de komst bijvoorbeeld kosten door de inzet van menskracht en organisatiekosten. Hierover zijn afspraken met het COA.

Wat is/doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoekers Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. Meer informatie over het COA vindt u op www.coa.nl(externe link).