Op 15 maart kun je stemmen voor twee verkiezingen:  

 • De leden van Provinciale Staten Gelderland 
 • De leden van het bestuur van Waterschap Rijn en IJssel 

Waar kun je stemmen

Met je stempas, afgegeven door de gemeente Bronckhorst kun je stemmen in een willekeurig stembureau binnen onze gemeente.   
 
Met een kiezerspas kun je:  

 • Voor de verkiezingen Provinciale Staten Gelderland stemmen bij een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland   
 • Voor de waterschapsverkiezingen kun je stemmen in een willekeurig stembureau in het Waterschap Rijn en IJssel

Verkiezing Provinciale Staten Gelderland 2023

Stemmen bij volmacht

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. Er zijn twee mogelijkheden om een volmachtsbewijs aan te vragen namelijk:

 • Machtiging door schriftelijke aanvraag
  Op www.bronckhorst.nl/verkiezingen bij 'Een ander machtigen' staat een aanvraagformulier om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoek moet uiterlijk op 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Degene die bereid is als gemachtigde op te treden, moet op 30 januari 2023 als kiezer in één van de gemeenten binnen de provincie Gelderland zijn geregistreerd. Bij goedkeuring ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever mag de volmacht niet intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 • Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas  
  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. De kiezer tekent daarvoor de verklaring op de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat deze door de gemachtigde medeondertekenen. De kiezer draagt de, in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. De kiezer moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de verkiezingsdag. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas, kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Stemmen met een kiezerspas

De kiezer mag zijn/haar stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland. Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet de kiezerspas en je identiteitsbewijs niet als je gaat stemmen. Als jij je niet kunt identificeren mag je niet stemmen. Er zijn twee mogelijkheden om een kiezerspas aan te vragen namelijk:  
 

 • Schriftelijke aanvraag
  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente en via www.bronckhorst.nl/verkiezingen zijn gratis formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om in een willekeurig stembureau in Gelderland te mogen stemmen. De kiezer zorgt ervoor dat het formulier en de ontvangen stempas uiterlijk 10 maart 2023 is ontvangen  door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas. 
 • Mondelinge aanvraag
  De kiezer gaat voor 14 maart 2023, 12.00 uur naar het Bureau verkiezingen in de gemeente waar hij op 30 januari 2023 geregistreerd staat en brengt zijn stempas mee (Bureau verkiezingen van Bronckhorst: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)). Een kiezer die al een volmacht heeft ontvangen om te  stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen. Bij goedkeuring van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas.

Verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

Stemmen bij volmacht

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht. Er zijn twee mogelijkheden om een volmachtsbewijs aan te vragen namelijk:  
 

 • Machtiging door schriftelijke aanvraag
  Op www.bronckhorst.nl/verkiezingen bij ‘Een ander machtigen’ staat een aanvraagformulier om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoek moet uiterlijk op 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente waar hij/zij op 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Degene die bereid is als gemachtigde op te treden, moet op 30 januari 2023 als kiezer binnen het gebied van het Waterschap Rijn en IJssel zijn geregistreerd. Bij goedkeuring ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever mag de volmacht niet intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 • Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas  
  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. De kiezer tekent daarvoor de verklaring op de achterzijde van de stempas  of kiezerspas en laat deze door de gemachtigde medeondertekenen. De kiezer draagt de, in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. De kiezer moet een kopie  van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan  de voorzitter van het stembureau laten zien. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de verkiezingsdag. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas, kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Stemlocaties

In onze gemeente kun je in 27 stembureaus stemmen. Op www.bronckhorst.nl/verkiezingen en op de kandidatenlijst vind je een lijst met de adressen van de stembureaus. Op je stempas staat het stembureau bij jou in de buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over stemmen bij volmacht of kiezerspas kun je contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50. Op www.rijksoverheid.nl/verkiezingen vind je bij Vraag en antwoord de antwoorden op veel gestelde vragen.