Op 15 november 2023 verwijdert provincie Gelderland de tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. De weg is na 09.00 uur weer toegankelijk voor al het verkeer. Eerder was er sprake van een afsluiting tot en met 20 november 2023. Vanwege de planning van de aannemer wordt het verwijderen van de sluis vervroegd. De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.  

Meetperiode afgerond 

De periode waarin de verkeersbewegingen worden gemeten met telslangen op de weg en via vaste telpunten, eindigt vóór 15 november. Daarmee heeft het eerder verwijderen van de landbouwsluis geen nadelige effecten op het meetonderzoek.  

Belevingsonderzoek 

Naast de metingen op de weg, voert onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem een belevingsonderzoek uit. Inwoners, ondernemers en forenzen kunnen nog tot 20 november 2023 hun ervaringen met de landbouwsluis delen door de enquête in te invullen.  

Gebiedsgerichte aanpak  

De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep werken samen aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen te verbeteren. Hierbij betrekken we ook de gemeenten Doetinchem en Zevenaar. Op www.gelderland.nl/N814(externe link) staat alle actuele informatie over dit project.