Ondernemers in de (toeristische) verblijfsrecreatie in de Achterhoek die hun aanbod graag willen verbeteren, lopen vaak tegen grote uitdagingen aan. Een regionaal programmateam is nu actief om hen te stimuleren tot en ondersteunen bij nieuwe initiatieven om de verblijfsrecreatie in de Achterhoek te versterken en verbeteren. Ook Bronckhorster ondernemers kunnen hier gebruik van maken.

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector in de Achterhoek omdat deze kansen biedt voor de gehele regio. De vrijetijdssector draagt bij aan de instandhouding van lokale voorzieningen, een aantrekkelijk ondernemersklimaat en biedt veel werkgelegenheid.

De sector heeft een gevarieerd aanbod van verblijfsaccommodaties, zoals bungalowparken, campings en hotels maar bijvoorbeeld ook groepsaccommodaties. Uit onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie bleek dat het aanbod nu nog voldoende vitaal is, maar dat voor de toekomst verbreding en vernieuwing van het aanbod gewenst is. Daarom hebben 8 gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, de krachten gebundeld met als resultaat het ‘Vitaliteitsprogramma Verblijfsrecreatie Achterhoek 2022-2023’.

Door te blijven investeren in toerisme en recreatie, streeft de Achterhoek naar kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het bestaande aanbod. Ook is het vergroten van het aandeel vitale bedrijven in de verblijfsrecreatie een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Voor de uitvoering van dit programma is een team opgezet dat ondernemers gaat stimuleren en ondersteunen. Dit team bestaat uit specialisten uit verschillende vakgebieden, zoals een financieel specialist, marketeer, conceptontwikkelaar, hospitality-expert, oud-ondernemer etc.

Verschillende programma's

Er worden verschillende trajecten aangeboden, variërend van sparringgesprekken tot een meerdaagse training en individuele scenario-ontwikkeling. Ook zijn er inspiratiesessies, bijvoorbeeld over verduurzaming en bedrijfsopvolging. Kijk voor alle informatie op verblijfsrecreatie-achterhoek.nl(externe link). Recreatieondernemer in Bronckhorst? Neem een kijkje op de site en laat je inspireren!