De herinrichting van het Marktplein en een deel van de Burgemeester Smitstraat in Steenderen start binnenkort. Aannemer NTP en de gemeente werkten de afgelopen tijd nauw samen om van de plannen van de werkgroep vitale kernen Steenderen een ontwerp te maken dat nu uitgevoerd wordt. In de eerste fase komt de Burgemeester Smitstraat bij de bushalte aan de beurt. We vernieuwen een stuk riool en leggen een nieuw hemelwaterriool aan. 

Burgemeester Smitstraat 2 maanden dicht 

De werkzaamheden op de Burgemeester Smitstraat starten op 2 oktober en duren twee maanden. De Burgemeester Smitstraat is dan afgesloten. Doorgaand (vracht)verkeer wordt om het centrum geleid, lokaal bestemmingsverkeer kan winkels en woningen bereiken. De bushaltes in Steenderen zijn in die periode buiten gebruik. Er komt een tijdelijke bushalte bij de rotonde bij de Aviko. 

Latere werkzaamheden 

Als de Burgemeester Smitstraat ter plaatse van de bushalte klaar is, gaan de werkzaamheden verder met het eerste stuk van het Marktplein zelf en de omgeving rondom de kerk. Deze werkzaamheden beginnen in de 2e helft van november 2023. De belangrijkste aanpassingen van het Marktplein zijn: 

  • Aanleg nieuwe verharding, inclusief ‘IJsselloop’ 
  • Het afkoppelen van regenwater 
  • Aanleg van meer groen 
  • Verbetering van de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers 
  • Aanleg van een speelplek 
  • Plaatsen van niewe bankjes 
  • Versterking van het Marktplein als centrale ontmoetingsplek 

De oplevering van het Marktplein is gepland voor april 2024.  

Vitale Kernen 

In 2019 presenteerde de werkgroep vitale kernen Steenderen een dorpsplan. De ambities en doelen uit het plan zijn in de jaren daarna vertaald naar ontwerpen voor aanpassingen in het centrum van Steenderen. Allerlei betrokkenen in het gebied (o.a. bewoners, kerk, bedrijven, horeca, de markt en de kermisvereniging) kwamen naar de inloopbijeenkomsten en zo is een breed gedragen plan ontstaan, dat zorgt voor een aantrekkelijke verblijfsruimte met meer groen om te spelen, ontmoeten en recreëren in het centrum.