Voor de afval- en grondstofinzameling in onze gemeente zijn de ondergrondse inzamelcontainers op de milieuparkjes belangrijke voorzieningen. Door de goede afvalscheiding worden de milieuparkjes intensief gebruikt, waardoor in sommige kernen de containers vaak vol zijn en soms overlast ontstaat door bijplaatsingen. In 2022 besloten we daarom om op enkele locaties extra containers te plaatsen. In Steenderen was gekozen voor een locatie op De Eiken, maar na zienswijzen over met name de afgelegen ligging is in afstemming met de Dorpsraad de berm van de Kastanjelaan ter hoogte van nr. 57 en 59 als nieuwe locatie gekozen. Deze locatie was ook in het voortraject in beeld, maar viel in eerste instantie af omdat de omgeving biodiversiteitswaarde heeft. Doordat de aanleg kleinschalig is (1 container voor PMD en 1 container voor restafval), kunnen we deze toch verantwoord inpassen, waarmee de wijk een aanvullende afvalscheidingsvoorziening krijgt.

De plaatsing van de ondergrondse containers op de Kastanjelaan tegenover nr. 57 en 59, te Steenderen is een voornemen van b en w. Je kunt op dit plan reageren t/m 26 december via www.bronckhorst.nl/nieuwemilieuparkjes. De situatietekening staat onderaan dit bericht. 

Bijlage