WhatsApp-buurtpreventiegroepen - Vraag verkeersbord en stickers aan

Dit is een oud bericht.

Met WhatsApp-buurtpreventiegroepen maken buurtbewoners gebruik van een WhatsApp groep op hun telefoon, om verdachte situaties in hun wijk met elkaar te kunnen delen. Zo’n burgerinitiatief is een moderne vorm van buurtpreventie. Het doel van zo’n WhatsAppgroep met de buurt is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt. Het biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in de eigen woonomgeving, met elkaar te delen via berichtjes.

Wettelijke toezichthouders, zoals politie, kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. Als iemand binnen de groep een verdachte situatie of persoon signaleert, belt hij eerst 112 en stuurt daarna een bericht in de WhatsAppgroep. Zo ontvangt iedereen binnen de groep de melding en is op de hoogte van de verdachte situatie. Ondertussen kan de politie tot eventuele actie overgaan. Er zijn steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen, ook in onze gemeente. Wij zijn positief over dit fenomeen, maar nemen niet zelf het initiatief tot het opzetten ervan in buurten. Buurten die een groep willen oprichten, kunnen uitleg en informatie krijgen van de wijkagent (wat wel/niet doen, hoe de groep beheren etc.).  

Wat biedt de gemeente wel?

De gemeente stelt (gratis) stickers beschikbaar voor op de brievenbus. Ook plaatsen we op verzoek borden in de openbare ruimte. De stickers en borden zijn bedoeld als waarschuwingsmiddel. De kostprijs van de borden (incl. bevestigingsmaterialen) is 50 euro. De gemeente draagt hiervan de helft bij. De andere helft (25 euro) betaalt een buurt zelf. Over de locatie en het plaatsen van de borden overleg je met ons. In Nederland zijn meerdere WhatsApp-buurtpreventieborden en -stickers te verkrijgen. Om de eenheid te bewaren en daarmee de duidelijkheid te vergroten, is het plaatsen van eigen borden niet toegestaan en verzoeken wij je de Bronckhorster uitingen te gebruiken. Aanvragen van borden en stickers kan via www.bronckhorst.nl/buurtpreventie. Samen houden we Bronckhorst veilig.