Deze week krijg je de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in je brievenbus of digitaal in de berichtenbox van MijnOverheid. Op deze aanslag staan alle soorten gemeentelijke belastingen en heffingen die voor jou gelden. Je ontvangt deze aanslag van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor).  

GBTwente zorgt ervoor dat jij jouw aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is een WOZ-waarde nodig. Je vindt zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet je direct hoeveel belasting je voor het hele jaar moet betalen. Met jouw belastinggeld draag jij bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in jouw gemeente. 

Welke informatie vind je op de aanslag? 

Op de aanslag zie je de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Daar vind je ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Op www.gbtwente.nl vind je antwoord op veelgestelde vragen. Je kunt veel zelf regelen door in te loggen op het digitaal loket Mijn GBTwente.  

Vragen over de OZB? Neem contact op met GBTwente 

Kom je er niet uit? Heb je nog vragen over de OZB? Neem gerust contact op met GBTwente. Ze helpen je graag verder. De contactgegevens staan ook op de voorzijde van de aanslag vermeld. Bel (088) 64 64 804 op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur of kijk voor meer informatie op www.gbtwente.nl(externe link).