Bij een eerste kind uit een relatie is het mogelijk om een achternaam te kiezen. Alle volgende kinderen uit die relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam.

 • U kiest de naam vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte,  
 • U en uw partner moeten allebei langskomen. Neem bij de afspraak allebei een geldig identiteitsbewijs mee.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. Komt u daarom al vóór de geboorte samen naar de gemeente.

Wet invoering gecombineerde geslachtsnaam (WIGG)

1 januari 2024 ging een nieuwe wet in namelijk de wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG). Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen geven.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 1. de Vries
 2. Jansen
 3. de Vries Jansen
 4. Jansen de Vries

Overgangsregelingen

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

 1. De wet biedt de mogelijkheid om bij uw eerste kind binnen uw relatie die in 2024 wordt geboren te kiezen voor een dubbele achternaam. Beide ouders moeten meekomen bij de geboorteaangifte. De wettelijke termijn om aangifte van geboorte te doen is 3 dagen na de geboorte.  Dit kan lastig zijn voor de moeder om direct na de geboorte langs te komen. De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in de erkenningsakte. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders, omdat in 2023 de wet nog niet is ingegaan. 
 2. In 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Beide ouders moeten hierbij aanwezig zijn op het gemeentehuis. Hiervoor gelden de volgende eisen: 
  •    Uw oudste kind is geboren tussen 2016 – 2024.
  •    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
  •    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.
  Niet mogelijk:
  •    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
  •    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

Afspraak maken gecombineerde achternaam

Kosten

Het wijzigen van een achternaam van uw kind(eren) kost:

 • voor het eerste kind  € 75,00.
 • voor het tweede en volgende kind(eren)  € 50,00

LET OP! Als u kiest voor het wijzigen van de achternaam dan heeft dit consequenties voor het reisdocument van het kind. Dat vervalt van rechtswege. Wilt u op reis naar het buitenland zorg dan dat u op tijd een nieuw reisdocument aanvraagt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Nodig bij aanvraag

 • Legitimatiebewijs van beide ouders
 • Bezit het kind al een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) dan moet u die inleveren omdat het van rechtswege vervalt door het wijzigen van de geslachtsnaam

Nieuw reisdocument

Wilt u direct een nieuw reisdocument aanvragen voor uw kind? Dan moet het kind zelf ook meekomen bij deze afspraak! Ook moet er dan een goedgelijkende recente kleurenpasfoto van het kind meegenomen worden die voldoet aan de pasfoto-eisen en contant geld of een pinpas om het document te betalen.

Kinderen jonger dan 18 jaar die een eigen paspoort willen aanvragen hebben ook een volledig ingevulde en ondertekende schriftelijke toestemmingsverklaring nodig van de gezaghouder(s). Dit zijn vaak de ouders of voogd.

Goed om te weten

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

 • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
 • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen bij de gemeente laten vastleggen.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners zijn

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.