Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. De gemeente Bronckhorst heeft daarom een afkoppelsubsidie; een vergoeding voor inwoners die hun regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak of ander verhard oppervlak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en wordt met het schone regenwater het grondwater aangevuld.

Hoe kunt u afkoppelen?

Afkoppelen kan op veel verschillende en eenvoudige manieren. We onderscheiden twee soorten afkoppelmogelijkheden, namelijk bovengronds en ondergronds. In beide gevallen zaagt u de regenpijp af en verdwijnt het regenwater dat op uw dak valt niet meer in het riool. Onder ‘Hoe het werkt’ leest u over de verschillende afkoppelmethodes. U kunt ook ander verharde oppervlakken afkoppelen, bijvoorbeeld uw oprit.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Tot 1.000 m2: € 10,00 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak.

Vanaf 1.000 m2: de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10,00 per m2 afgekoppeld verhard (dak)oppervlak.

Voorwaarden

Om voor de afkoppelsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • de werkzaamheden zijn nog niet begonnen
 • u bent een private partij
 • u bent eigenaar van het af te koppelen perceel of heeft toestemming van de eigenaar (zie 'Wat u nodig hebt')
 • u gaat minimaal 25 m² verhard oppervlak afkoppelen
 • het pand is voor 2012 gebouwd en het verhard oppervlak is aangesloten op het gemengd rioolstelsel
 • het pand is niet aangesloten op drukriolering
 • wanneer hemelwater op eigen terrein wordt geïnfiltreerd, moet de infiltratievoorziening een minimale bergingscapaciteit hebben van 20 liter per m2 (= 20 mm) af te koppelen verhard oppervlak. Het geborgen hemelwater moet binnen 48 uur op eigen terrein geïnfiltreerd zijn, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui.

Voor gedetailleerde informatie kunt u de Subsidieregeling en bijbehorende toelichting lezen onder 'Lokale regelgeving'. Een beschrijving van het hele proces van aanvraag tot uitbetaling leest u onder ‘Goed om te weten’.

Subsidie aanvragen? Lees de bijlage

Bij het invullen van het aanvraagformulier heeft u het aantal m2 van het afkoppelvlak nodig. Ook moet u specifieke bijlagen meesturen. Lees daarom voordat u op de aanvraagbutton klikt het document 'Benodigde bijlagen bij de aanvraag afkoppelsubsidie'. U vindt dit document onderstaand. 

Afkoppelsubsidie aanvragen (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Gereedmelding

Na afronding van de werkzaamheden vult u binnen 6 weken het gereedmeldingsformulier in. Bij akkoord betalen we het subsidiebedrag uit. Bij dit formulier moet u verschillende bijlagen meesturen. Lees daarom eerst het document 'Benodigde bijlagen bij de gereedmelding afkoppelsubsidie'. U vindt dit document onderstaand.

Gereedmeldingsformulier (met DigiD of eHerkenning niveau 2+)

Hoe werkt het?

Bovengronds afkoppelen

Hieronder geven we voorbeelden van de meest gebruikte bovengrondse afkoppelmogelijkheden.

Regenwater naar de tuin

Regenwater krijgen we gratis van de natuur en dat willen we in Bronckhorst graag teruggeven. Dit kunnen we doen door het water dat op het dak valt, te laten weglopen naar delen in de tuin waar het in de bodem kan zakken. De grond in uw tuin moet hiervoor wel geschikt zijn voor infiltratie. Dit kunt u testen door middel van de emmertest. Graaf op een aantal plekken een gat van een spade diep. Vul deze gaten met een emmer water. Is het water binnen 15 minuten weg? Dan is de grond geschikt! Duurt het langer dan een uur, dan kunt u deze plek in de tuin helaas niet gebruiken. Over het algemeen is de zandgrond in Bronckhorst zeer geschikt voor infiltratie.

U kunt het regenwater eenvoudig laten weglopen naar uw tuin door de regenpijp tot ongeveer 20 cm boven de grond af te zagen. Haal het onderste stuk pijp weg. Zet een deksel op het deel van de regenpijp dat de grond in gaat. Plaats een bocht op het overgebleven stuk regenpijp. U kunt nu het water via een gootje of buis naar een plek in de tuin laten afvoeren waar het in de bodem kan zakken. Er zijn hiernaast veel verschillende, creatieve manieren waarop u het water kunt wegleiden naar een plek in de tuin. Tuinman Rob Verlinden geeft verschillende voorbeelden van afkoppelen(externe link). Houd er rekening mee dat de plek waar het water naartoe gaat lager moet liggen dan de woning en dat er een tijdje water blijft liggen als het hard regent. Per m² dakoppervlak is ongeveer 0,5 m² tuinoppervlak nodig, met een verlaging van 5 cm.

Houdt u er wel rekening mee dat uw buren geen hinder mogen ondervinden van uw regenwater.

Regenwater naar afgekoppelde straat

De gemeente vraagt u om uw huis af te koppelen, maar koppelt ook zelf straten en openbare gebouwen af! Als uw straat is afgekoppeld kunt u mogelijk het regenwater dat op uw dak valt, ook weg laten lopen naar de straat. Neem hierover contact met ons op.

Regenwater naar oppervlaktewater

Grenst uw tuin aan een sloot of vijver? Dan mag u in veel gevallen het regenwater hier ook rechtstreeks naar afvoeren. U zaagt dan de regenpijp ongeveer 20 cm boven de grond door en laat met behulp van een gootje of buis het water weglopen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de eigenaar van deze voorziening. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Ondergronds afkoppelen

Hieronder geven we voorbeelden van de meest gebruikte ondergrondse afkoppelmogelijkheden.

Plaats een grindkoffer of infiltratiekrat

Het ondergronds afkoppelen is uitermate geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleine tuinen en voortuintjes. De regenpijp wordt, net als bij bovengronds afkoppelen, net boven de grond doorgezaagd. Door middel van een buis wordt het water afgevoerd naar een plek in de tuin. Daar wordt onder de grond een gat gegraven, waarin de grindkoffer of het infiltratiekrat wordt geplaatst. Op deze manier kan het regenwater vanuit de koffer of het krat makkelijk de grond in lopen.

De benodigde capaciteit van een koffer of infiltratiekrat is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond, met een minimum van 20 liter met m2.

Hergebruik water

Regenton

Een regenton is geen afkoppelmethode, omdat deze niet binnen 48 uur weer leeg is. Wel is het een veelgebruikte, simpele manier voor hergebruik van regenwater. U zaagt de regenpijp door en vangt het regenwater op in een ton, om het vervolgens bijvoorbeeld te gebruiken voor de planten, het wassen van de auto of om uw ramen te lappen. Bij een hevige regenbui kan de regenton vollopen. Zorg er daarom voor dat het water uit de ton kan, door bijvoorbeeld een overloopbuisje bovenaan de ton te plaatsen. Het overtollige water kan zo weglopen naar de tuin. Het is belangrijk dat achter de overloop ook voldoende opvangcapaciteit is om het water op te vangen.

Goed om te weten

Proces

 • De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget is beperkt, hierbij geldt op = op.
 • Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Soms hebben we nog wat extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op.
 • Wij nemen binnen 6 weken na het ontvangen van een volledige aanvraag, een besluit. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie, ontvangt u een voorlopige toekenning.
 • Binnen 6 maanden na de voorlopige toekenning, dient u de werkzaamheden te starten en af te ronden en het oppervlak af te koppelen van het riool. Na 6 maanden vervalt de toekenning van de subsidie.
 • Tijdens de werkzaamheden en na afloop maakt u een aantal foto’s.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden meldt u, binnen 6 weken na afronding, via het Gereedmeldingsformulier dat u gereed bent. Hierbij stuurt u de foto’s van de werkzaamheden en het resultaat mee. Als uw verhard oppervlak van 1000 m² of meer heeft afgekoppeld, stuurt u ook de originele facturen van de werkzaamheden mee.
 • We controleren of u volgens de voorwaarden heeft afgekoppeld. Indien uw verhard oppervlak 1000 m2 of meer bedraagt dan controleren we ook de ingediende facturen. Bij akkoord betalen we binnen 4 weken het subsidiebedrag uit.

Wat heb ik nodig?

Toestemming

Als u niet de eigenaar bent van het pand dat u wilt afkoppelen, heeft u toestemming nodig van de eigenaar. Ook als u het hemelwater zonder berging naar een hemelwaterriool, openbaar gebied of oppervlaktewater afvoert, heeft u toestemming nodig van de eigenaar. Om dit aan te tonen, laat u de eigenaar een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen.