Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat in de Wet Milieubeheer is geregeld dat gemeenten alleen afval mogen inzamelen dat vrijkomt uit huishoudens.

Als ondernemer kunt u contracten afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

Bekijk de (VIHB) lijst met erkende inzamelaars(externe link)

Gaat u een contract afsluiten met een inzamelbedrijf? Dan moet u het volgende aangeven:

  • Het soort afval
  • De gemiddelde hoeveelheid van het afval
  • Hoe vaak het afval ingezameld moet worden