Één van de speerpunten in het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 is de afname van het alcoholgebruik onder jeugdigen. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het alcoholgebruik onder jongeren. De resultaten kunt u bekijken op https://www.kvnog.nl/onderwerpen-bronckhorst/leefstijl-bronckhorst/alcoholgebruik(externe link). Op basis van deze cijfers hebben we een Uitvoeringsplan Alcoholmatiging.

Aanpak

De huidige aanpak is beschreven in het Uitvoeringsplan Alcoholmatiging 2018-2022. Doelgroep zijn jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar, de nadruk ligt op de groep jongeren onder de 18 jaar. De aanpak bestaat uit een mix van voorlichting, regelgeving en handhaving. Veel van de acties worden door andere partijen uitgevoerd. Denk aan de GGD en Iris in de buurt (onderdeel van Iriszorg).