U kunt op deze website producten of diensten afnemen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden.

Levering en uitvoering

  1. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het beoordelen van de aanvraag, het leveren van het product of het verlenen van de dienst. Levering vindt doorgaans binnen 5 werkdagen plaats.
  2. Tot aan levering van product of dienst ligt de verantwoording voor het product of de dienst bij de gemeente. Daarna bij u als afnemer.

Betaling

  1. U betaalt het product/dienst direct bij de aanvraag via iDeal, Mastercard of Visa waar dat gevraagd wordt. In andere gevallen ontvangt u een rekening van ons.
  2. U hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.