Op verschillende plaatsen kan discriminatie voorkomen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, in de buurt, op school, bij de sportclub of bij een bezoek aan een openbare gelegenheid, zoals een discotheek. Wanneer u bent gediscrimineerd, of getuige bent van discriminatie, kunt u hiervan een melding doen bij het anti-discriminatie meldpunt. Voor de gemeenten in de regio Achterhoek is het meldpunt ondergebracht bij Artikel 1. Artikel 1 is een landelijke organisatie die werkt aan het voorkomen, bestrijden en klachtbehandeling van discriminatiezaken.

U kunt uw melding doen via telefoon, email of via het digitaal klachtenformulier op de website van Artikel 1. Wanneer u telefonisch een melding doet via (0900) 23 54 354, kunt u direct een medewerker spreken. Bij een digitale melding ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt binnen 2 weken contact met u opgenomen. Het is mogelijk om een anonieme melding te doen.

Naast het maken van een melding, kunt u ook contact opnemen met Artikel 1 voor ondersteuning of advies. Bijvoorbeeld over het doen van aangifte wegens discriminatie.

Meld u discriminatieklacht online via het formulier(externe link)