Werken vanuit vertrouwen

Bij gemeente Bronckhorst geven we je graag ruimte en verantwoordelijkheid. Daar horen goede arbeidsvoorwaarden en een passend salaris bij. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Gemeenten.  

Cao Gemeenten

Salaris

Iedere functie is via het functiewaarderingssysteem HR21 gekoppeld aan een salarisschaal. Jouw startsalaris is afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring. De salarisschaal en het maximumsalaris, die horen bij jouw functie, staan vermeld in de vacature. Wel zo transparant. Zolang het maximum van de schaal nog niet is bereikt, krijg je bij goed functioneren ieder jaar een verhoging van je salaris.

Vrijheid in je werk

Bij Bronckhorst geven je graag de ruimte. Dus kennen we:

  • Flexibele werktijden
  • Hybride werken, tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
  • Individueel Keuzebudget 

Ruimte in je leven

Het leven beslaat meer dan werken alleen. Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Naast je betaalde baan kun je wel eens aandacht en tijd nodig hebben om te besteden aan ouderschap, studie, mantelzorg of jezelf. Daarvoor hebben wij allerlei regelingen.

Een fulltime werkweek bestaat bij de gemeente uit 36 uur. In Bronckhorst werken we, afhankelijk van je functie, met flexibele werktijden. In overleg bepaal je zelf wanneer je werkdag begint en eindigt.

Daarnaast deel je in overleg met je leidinggevende je werkweek in. Je kunt bijvoorbeeld vier keer negen uur werken of vier keer acht uur en één ochtend of wat er mogelijk is. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties of technische functies) is deze flexibiliteit beperkt.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Jouw werkplek kan per dag verschillen. Voor afspraken in de buurt leen je een fiets. Voor reizen in de regio, is er een (elektrische) auto beschikbaar. Ga je verder weg? Dan ga je met het openbaar vervoer of als het echt moet de auto. Reis je met je eigen auto? Dan ontvang je daarvoor een vergoeding.

Je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer van € 0,21 per kilometer. En werk je deels vanuit huis? Dan ontvang je daarvoor een vergoeding van € 3,- per dag.

Laptop en mobiel

De laptop en mobiele telefoon van de gemeente ondersteunt het hybride werken. Daarmee kun je plaatsonafhankelijk werken. Ook is er budget tot € 750,- beschikbaar om je thuiswerkplek goed in te richten.

Van baan naar loopbaan

Een baan bij de gemeente betekent al lang niet meer dat je tientallen jaren hetzelfde blijft doen. Integendeel, het is normaal dat je na verloop van tijd je talenten elders in de organisatie inzet. Dat is goed voor Bronckhorst en voor je eigen ontwikkeling. 

Pensioenopbouw

Werken bij Bronckhorst geeft je de zekerheid van een pensioen dat je opbouwt bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het Algemeen Burgerlijke Pensioenfonds (ABP). Meer informatie over dit ambtenaren pensioenfonds vind je op www.abp.nl.

Individueel Keuze Budget

Naast je salaris ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05%. Wil je extra verlof kopen of maandelijks extra salaris ontvangen? Jij kiest wat bij jouw situatie past!